Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 4. 1974)


Problém č. 385

Samuel Loyd, USA

I. cena, Chess Monthly 1857

Mat 3. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKc7 Db2 Vg8 Jf2 (4), čKg2 Pf4 g3 (3) – trojťažka.

Dnešná reprodukovaná miniatúrna trojťažka svetoznámeho problémistu bude iste dobrým rozptýlením a únikom z neustáleho riešenia dvojťažiek. Dúfame, že okrem toho, že vás aj trochu potrápi, budete mať ešte väčšiu radosť z jej vyriešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 372 (Blunár) z 7. 3. 1974. Zvodník 1.V:e3? hr. 2.Se5 mat, 1...Jg6 (A), Se4 (B) 2.J:f7, J:e4 mat, viazne na 1...c4! kde A je napadnutie hrozbového poľa a B zaclonenie. Autorova intencia: 1.V:h6 hr. 2.Vd5 mat, 1...Jg6 (B), Se4 (A), c:b4, f6 2.J:f7, J:e4, D:b4, V:e6 mat, no aj dve vedľajšie riešenia: 1.Dg3 hr. 2.Vd5 mat a 1.Vd5+ e:d5 2.Dg3 mat, ktoré autor opravuje pridaním bPg3. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 12 riešiteľom: A. a Vl. Hagara, Hladík, Hupka, Lachata, Libiš, Poliak, Srňanský, Tomanička, Vaško, Žatko a Žugec, 5 bodov má Wagner a 4 body ďalších 10 riešiteľov: Anft, Caletka, Havala, Ješka, Krump, Mészáros, Moravčík, Salai, Svítek a Šebian.

Riešenie problému č. 373 (Apró) z 14. 3. 1974. Po úvodníku 1.f:g7 hr. 2.Vf6, Dh6, S:f5, g8D mat. 4 tematické obrany vylúčia vždy 3 hrozby, s nasledujúcimi obrannými motívmi: 1...Se4 (2x rozviazanie, 1x prerušenie) 2.Vf6 mat, 1...Vb6 (1x rozviazanie, 2x vklúčenie) 2.Dh6 mat, 1...Jf7 (2x prerušenie, 1x priamo) 2.g8D mat, 1...Se5 (1x vklúčenie, 2x priamo) 2.S:f5 mat. Zaujímavá myšlienka. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred