Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 3. 1974)


Problém č. 371

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

1. čest. uz., SŠZ 1970

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 372

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 371: bKa7 Df3 Vc7 Jg6 Jh6 Sd8 Pb5 c4 d5 (9), čKd6 Dd1 Vf5 Vh5 Sh3 Ja4 Pb6 e5 (8) – mat 2. ťahom, 372: bKd8 De1 Ve5 Vh4 Sa1 Sh1 Jb4 Jg5 Pf5 (9), čKd6 Sb1 Jh8 Pa2 b6 c5 e2 e3 e6 f7 h6 (11) – mat 2. ťahom.

Č. 371 je jedna z prvých vyznamenaných úloh na tému OM–23–33 po zvodníku s obrannými motívmi: uvoľnenie, napadnutie a priviazanie. Č. 372 od nášho stáleho aktívneho riešiteľa ale aj nádejného skladateľa obsahuje zatiaľ len tému OM–22–22 po zvodníku (tematické obrany sú 1...Jg6, Se4), no za povšimnutie stoja aj obrany 1...c:b4, f6 v oboch fázach.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 357 (Mlynka) z 3. 1. 1974. Zvodník 1.h3? hr. 2.Jh2 mat, 1...Jd4+ (A), c:b6 (B), e2 (C), g3 (D) 2.Jd4, c7, Sd5, Vg3 mat, viazne na 1...Jf2!, kde A je obranný motív šachovania, B – krytie matového poľa otvorením, C – uvoľnenie matovej siete odchodom a D – krytie hrozbového poľa. Po úvodníku 1.Ke5 hr. 2.Vg8 mat, sa obranné motívy po týchto obranách čierneho zamenia v poradí DABC (maty sú rovnaké). Cyklická zámena štyroch obranných motívov (OM–24–44). Skutočne vynikajúca práca. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Kokodič z Trenčína.

Riešenie problému č. 358 (Labai) z 10. 1. 1974. Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Ve3 mat, 1...J:c3(A), Dh3(B), V:c2(C), J:e6(D) 2.J:c3, Vf4, D:c2, Dc6 mat, viazne na 1...Va3! Po úvodníku 1.Vc5 hr. 2.Sd5 mat, sa obranné motívy po týchto obranách zamenia v poradí BCDA (ich názvy sme uverejnili 10. 1 1974.). Ďalší príklad témy OM–24–44, dúfajme, že ich bude ešte viac! Odmenu za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík zo Žarnovice. Brožúrku od prof. Karola Mlynku: Nová cyklická zámena v slovenskej dvojťažke, ktorá pojednáva o zámene obranných motívov (úlohy nášho tohtoročného medzinárodného (skladateľského turnaja) radi zašleme aj ďalším záujemcom. Táto téma je v nej podrobne vysvetľovaná.


Vzad <<  >> Vpred