Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 1. 1974)


Problém č. 356

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

IV. cena ČSŠZ, 1971

Mat 2. ťahom (10+7=17)

2 riešenia


Problém č. 357

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)

 Kontrolná notácia: 356: bKg7 Vd6 Vf6 Sb1 Jb3 Je3 Pd2 e7 f2 h4 (10), čKe5 Sb5 Jb6 Jh2 Pc5 f7 g5 (7) – mat 2. ťahom (2 riešenia), 357: bKf5 Da8 Vg1 Vg8 Sc4 Se1 Jb5 Jf1 Pb6 c6 h2 h4 (12), čKf3 Dc1 Sb8 Sg2 Jb3 Jd1 Pb2 c2 c7 e3 g4 h5 (12) – mat 2. ťahom.

Č. 356, ktorého autorom je rozhodca nášho tohoročného skladateľského turnaja dvojťažiek so slovenskou témou, je príkladom tejto témy (tematické obrany v oboch riešeniach sú 1...Jd5, Sd3, Jf3). Č. 357 je už prvým originálnym príspevkom tohto turnaja. Karol Mlynka ako prvý na svete zložil dvojťažku s cyklickou zámenou obranných motívov a aj dnešná má výbornú úroveň.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každú úlohu jedného riešiteľa odmeníme šachovou knihou.


VI. Medzinárodný informálny skladateľský turnaj dvojťažiek Hlas ľudu – 1974

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1974 svoj VI. medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek so zámenou obranných motívov v ľubovoľnom počte variant i fáz. Dvojťažky môžu byť spracované ľubovoľnou formou (napríklad dvojníky, viac riešení, a. p., viď oba dnešné príklady a mimoriadnu prílohu Šachového okienka, ktorú zašleme zdarma každému záujemcovi). Rozhodcom turnaja je Ing. Juraj Brabec, ČSSR, ktorý udelí 3 ceny: 200, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Úlohy v ľubovoľnom počte na diagrame s presným riešením a adresou treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 30. 11. 1974. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme Vám ich koncom roka 1974 nemuseli vracať pre nedostatok miesta, ako tomu bolo minulého roku.


Vzad <<  >> Vpred