Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 2. 1974)


Problém č. 369

László Apró, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Problém č. 370

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 369: bKb8 Da5 Sa7 Sf1 Je8 Jg5 Pb5 c7 f4 (9), čKd5 Dh8 Vg7 Vh4 Sd1 Sg1 Jc8 Jg8 Pa3 c2 e3 f5 (12) – mat 2. ťahom, 370: bKf7 Da3 Vh5 Ja5 Pa7 c4 e3 f6 g4 g5 (10), čKe5 Vf5 Sd1 Ja2 Jb8 Pc3 d6 e4 e7 (9) – mat 2. ťahom.

V č. 369 po správnom úvodníku hrozia až tri maty a preto v tematických variantoch 1...V:c7, Jb6, e2 je zahrnutých viac obranných motívov. Č. 370 obsahuje tému OM–23–33 po zvodníku (tematické obrany sú 1...Jb4, V:f6, Jc6, pričom obrannými motívmi sú napadnutie hrozbového poľa, šachovanie a prerušenie).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 355 (Blunár) z 24. 12. 1973. Zvodník 1.Dh2? tempo, 1...e3, f3, g:h3 2.Dc2, De5, D:h3 mat viazne na 1...g3! Zvodník 1.De2? hr. 2.D:g4 mat, 1...e3, g:h3 2.Dc2(d3), Dh5 mat viazne na 1...f3! Rieši 1.Da7 hr. 2.Dd7, Df7, Dh7 mat, 1...e3, f3, g:h3 2.Dh7, Df7, Dd7 mat. Téma Fleck spojená s trojfázovou zámenou troch matov. Odmenu za správne riešenie dostane Fr. Lukačovič z Bratislavy.

Riešenie problému č. 356 (Brabec) z 3. 1. 1974. 1. riešenie: 1.J:c5 hr. 2.d4 mat, 1...Jd5 (A), Sd3 (B), Jf3 (C) 2.V:d5, e8D, Jg4 mat, kde A je obranný motív uvoľnenia poľa čiernemu kráľovi, B – zastavenie cesty hrozbového pešiaka, C – napadnutie hrozbového poľa. V II. riešení sa obranné motívy cyklicky zamenia: 1.h:g5 hr. 2.f4 mat, 1...Jd5 (C), Sd3 (A), Jf3 (B) 2.V:d5, e8D, Jg4 mat. Veľmi cenné obohatenie témy OM–23–33 o špeciálny motív (B), ktorý predstavuje zvláštnu formu zaclonenia – zastavenie hrozbového pešiaka. Odmena za správne riešenie dostane G. Kollárik z Leopoldova.

* Sekcia kompozičného šachu SŠZ ocenila snahu redakcie Hlas ľudu o popularizáciu slovenskej témy a venuje preto na tento turnaj cenu v hodnote 300 Kčs. Preto v tohoročnom turnaji budú udelené až 4 ceny v hodnote 300, 200, 150 a 100 Kčs!


Vzad <<  >> Vpred