Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 2. 1974)


Problém č. 367

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Die Schwalbe 1971

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 368

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 367: bKe3 Dh7 Sa3 Sc8 Jc2 Jc6 Pb5 d3 (8), čKd5 Vb7 Jg5 Jh6 Pe4 g4 (6) – mat 2. ťahom, 368: bKg5 Dg1 Vb2 Vd8 Sa2 Sc5 Jf8 Pd3 e3 e7 g6 h2 (12), čKe5 Dc8 Va6 Sb8 Sh1 Jc6 Jg2 Pa4 d7 (9) – mat 2. ťahom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 324 až 353. Maximálne bolo možné získať 77 bodov, z toho za nekorektnosti 13 (za č. 325 a 335 2 body, za č. 341 6 bodov a za č. 344 3 body). Súťaž bola najvyrovnanejšia v histórii všetkých našich dlhodobých riešiteľských súťaží, veď maximálny počet bodov získalo 9 (!) riešiteľov. Z nich žrebom vyhrávajú: I.–VI. cena ex aequo 77 bodov: Ján Šebian, Zvolen (vyhráva Album FIDE 1914–44/II a Abecedu šachového problému), Štefan Blunár, Banská Bystrica (Album FIDE 1914–44/II), Ivan Jarolín, Bratislava (Album FIDE 1914–44/I), Miroslav Grieš, Bratislava (Album FIDE 1962–64), Ing. Ladislav Hupka, Nitra (Galérie československých skladatelů) a Vladimír Hagara, Trnava (Abeceda šachového problému). Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 20 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy: Peter Pavera (Olomouc), Štefan Fodor (Nitra), Ladislav Papp (Kapušany), Olaf Reeh (Dánsko), Emil Šutka (Levice) a manželia Kováčovci (Sereď). Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme.

Poradie ďalších riešiteľov: 77b.: A. Caletka a Ľ. Škoviera, Š. Kokodič a P. Pavera, 76b.: J. Havala, J. Havran a B. Moravčík, 75b.: A. Hagara, R. Hladík, M. Ješka, Z. Labai, M. Svítek, Ing. S. Šuhajda a J. Vašičkanin, 74b.: J. Sklenár, 73b.: V. Pócsik a M. Poliak, 72b.: Š. Pócsik a J. Srňanský, 71b.: Ing. J. Forgács, 70b.: Dr. P. Sláma a J. Žatko, 68b.: A. Kniebügl a O. Reeh, 67b.: M. Červenka a K. Wagner, 66b.: J. Broniš a M. Pleva, 64b.: J. Krošlák a L. Papp, 62b.: J. Anft, Fr. Jankovič a M. Méri, 61b.: O. Onderčanin, 60b.: J. Krandera a J. Majerčák, 56b.: J. Fábry, T. Petrovič a E. Šutka, 52b.: Š. Fodor a P. Šebok, 46b.: P. Mojžiš a R. Petr, 44b.: J. Tomanička, 42b.: V. Miške a G. Reiprich, 40b.: L. Salai, 32b.: Š. Melo, 31b.: manželia Kováčovci, 30b.: G. Balluchová a dr. T. Mészáros, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad <<  >> Vpred