Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 12. 1973)


Problém č. 354

Ion Murárasu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+3=8)


Problém č. 355

Štefan Blunár, Banská Bystrica

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 354: bKd1 Dh8 Sd5 Pc3 e3 (5), čKd3 Pc5 d4 (3) – mat 2. ťahom, 355: bKh6 Da2 Sc3 Pb6 d5 h3 (6), čKf5 Pe4 f4 g4 (4) – mat 2. ťahom.

Dnešnými dvoma úlohami končí náš V. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. V turnaji konkurovalo celkove 92 (!) dvojťažiek z takmer celého sveta. Možno teda smelo povedať, že je to úspešný turnaj.

Riešenia dnešných oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každú úlohu jedného správneho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 344 (Pócsik) z 22. 11. 1973. Autorova intencia 1.Jb6 tempo, 1...K:b6, Kb4, Kd4 2.De3, De7, De3 mat, no, žiaľ, po 1...Kb4 ide okrem 2.De7 mat aj 2.Dc4 (b5) mat, čo je škodlivý duál. (1 bod). Naviac úlohu znehodnocuje aj vedľajšie riešenie 1.Dd2 1...K:c4 2.Ve7 mat (2 body). Maximálne bolo možné získať 5 bodov. Mená riešiteľov, ktorým sa to podarilo, uverejníme v niektorej z budúcich rubrík. Autor opravil úlohu vynechaním bPb2 a preložením bSa4 na e8. Riešenie je opäť 1.Jb6 tempo. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto opravy. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

* Autor problému č. 325 (Orešin) z 13. 9. 1973 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKf8 Va3 Vg7 Sh3 Sh8 Jg3 Pb3 b5 e4 (9), čKe5 (1) – mat 2. ťahom. Riešenie: 1.b4 tempo, 1...Kf6, Kd6, Kd4, Kf4 2.Vg8, Vd7, Vc7, Vg4 mat. Opäť prosíme riešiteľov o láskavé preskúmanie korektnosti tejto opravy. Jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou v prípade, že úloha nebude korektná.


Vzad <<  >> Vpred