Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 11. 1973)


Problém č. 344

Š. Pócsik, Nitrany

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)


Problém č. 345

K. Fischer, Rakúsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+6=10)Kontrolná notácia: 344: bKf2 De2 Va7 Sa4 Jc4 Pb2 (6), čKc5 (1) – mat 2. ťahom, 345: bKd2 Da8 Sa6 Pf3 (4), čKd4 Sa2 Pc5 d5 f4 f6 (6) – mat 2. ťahom.

Obe dnešné úlohy možno zaradiť k tzv. klasickým. V miniatúrke č. 344 začínajúceho slovenského problémistu a nášho stáleho riešiteľa je spracovaná téma hviezdy. V č. 345 popredného rakúskeho skladateľa objavíte rôzne strategické motívy.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 336 (Leun) z 25. 10. 1973. Zvodník 1.Ka8? hr. 2.Db2 (A) mat viazne na 1...c1D! Zvodník 1.Kg8? hr. 2.Da2 (B) mat viazne na 1...c1J! Rieši 1.Dh2 tempo a na obrany, ktoré boli vo zvodníkoch vyvrátením vyjdú maty hrozbové: 1...c1D, c1J 2.Da2, Db2 mat. Téma Hannelius v miniatúrke. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 337 (Dzekcer) z 25. 10. 1973. Zvodník 1.Dg3? tempo, 1...c4, e4 2.D:e5, Jb6 mat viazne na 1...Kc4! Zvodník 1.Da6? tempo, 1...c4, e4 2.Dc6, De6 mat viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Da3 tempo, 1...c4, e4 2.Jf6, D:c5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26). Vtipné sú aj doplnkové varianty 1...Kd6, Kc4, Ke4, d3 2.D:c5, Jb6, Jf6, D:d3 mat. Pekná práca mladého kyjevského problémistu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Slovenský šachový zväz vypísal pri príležitosti nedožitých 80. narodenín J. Breyera (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921) význačného maďarského majstra v praktickom šachu a šachového skladateľa (je pochovaný v Bratislave, kde posledné 3 roky žil) anonymný turnaj "Memoriál J. Breyera" v dvoch oddeleniach: Dvojťažky biely na ťahu (rozhoduje J. Szöghy z Maďarska) a Žartovné úlohy (Ing. J. Brabec). V každom oddelení budú udelené 4 ceny: 400, 300, 200 a 100 korún. Usporiadateľom je Ivan Garaj, Sokolíkova 23/23, 830 00 Bratislava. Úlohy treba zasielať na túto adresu najneskôr do konca roka 1973. Turnaj je zatiaľ ešte pomerne slabo obsadený. O osobitnej cene napíšeme v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred