Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 11. 1973)


Problém č. 342

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 343

Michail Maranďuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 342: bKg8 Db5 Vf3 Sg7 Jd5 Jh4 (6), čKe4 Dd2 Jb2 Pe6 (4) – mat 2. ťahom, 343: bKg1 Vd3 Vh8 Sf3 Je2 Pg3 (6), čKh3 Jb5 Pg5 h4 (4) – mat 2. ťahom.

V č. 342 jedného z najstarších žijúcich slovenských problémistov si všimnite zdanlivé hry 1...D:d5, e:d5 2.De2, De8 mat s využitím blokovania poľa d5. Ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku? V č. 343 nájdete zase spracovanú zámenu a voľnú zámenu jedného matu po zvodníku, ktorý musíte objaviť.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 333 (Grin) z 11. 10. 1973. 1.De8 hr. 2.d8D mat, 1...Sc8, Jd6, Kd6, Jd8, Je5 2.d:c8J, d8J, c8D, c:d8J, De6 mat. Vtipná premena bieleho pešiaka na rôzne figúry. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 334 (Fica) z 18. 10. 1973. Pozícia A: Pokus 1.Jf4? hr. 2.Dd3 mat, 1...Kf5 2.Dg6 mat viazne na 1...g3! Pokus 1.Jec5+?, 1...Kf5, Ke3 (d4) 2.Df6, Dd3 mat viazne na 1...K:d5! Rieši 1.Sg3 tempo, 1...Kf5, Ke3, K:d5, Kf3 2.Dd3, De2, Jf6, Dd3 mat. Pozícia B (bez čPg4): 1.Jf4 hr. 2.Dd3 mat, 1...Kf5, Ke3, Kf3 2.Dg6, Dd3, De2 mat. Zámena dvoch matov vzhľadom k obom dvojníkom. Maximálne bolo možné získať 2+2=4 body.

Riešenie problému č. 335 (Šedej) z 18. 10. 1973. Zdanlivé hry 1...K:e5, Kc4 2.D:e4, De6 mat. Rieši 1.Jc5 tempo, 1...K:e5, Kc4 2.De6, D:e4 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Dd7+, ktoré túto vtipnú recipročnú zámenu dvoch matov úplne znehodnocuje. Podarí sa autorovi oprava? Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred