Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 12. 1973)


Problém č. 352

Jan Papoušek, Brno

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)

 


Problém č. 353

Vladislav Buňka, Kutná Hora

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)

A. Diagram B. bSd3–c4Kontrolná notácia: 352: bKa2 Va4 Sh1 Pa7 c6 (5), čKa8 Vc7 (2) – mat 2. ťahom, 353: bKe5 Vf3 Vf6 Sc3 Sd3 Jg7 Pc6 (7), čKh8 Vh7 Ph5 (3) – mat 2. ťahom, ako aj po preložení bSd3 na c4.

Dnešnými dvoma úlohami popredných problémistov ČSR končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE. V č. 352 môžete objaviť 4 modelové maty. č. 353 zase obsahuje zámenu dvoch matov vzhľadom k obom dvojníkom (tematické obrany sú 1...V:g7, K:g7), v ktorých je veľmi zaujímavý hlavne úvodník.

Riešenia oboch úloh zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za č. 353 možno získať 4 body (po 2 za každý dvojník).

Riešenie problému č. 342 (Ančin) z 15. 11. 1973. Pred úvodníkom sú na ťahy čierneho 1...D:d5, e:d5 pripravené 2.De2, De8 mat, vždy s využitím blokovania podľa d5. Po úvodníku 1.Dc5 hr. 2.Jf6 mat, sa oba maty zamenia, pričom škodlivý motív blokovania poľa e5 ostane: 1...D:d5, e:d5 2.De3, De7 mat. Vedľajšie varianty sú 1...Dc3, Dd4, De3 2.J:c3, D:d4, V:e3 mat. Pekná ukážka z plodnej tvorby nestora slovenských problémistov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 343 (Maranďuk) z 15. 11. 1973. Zvodník 1.Sh5? hr. 2.g4 mat, 1...h:g3, g4 2.Sf3, Jf4 mat, viazne na 1...Jd4! Po úvodníku 1.g:h4 hr. 2.h:g5 mat, sa prvý mat voľne zámení: 1...h:g4, g4 2.Sh5, Sg2 mat. Vtipná práca mladého ukrajinského problémistu, ktorý dosiahol už veľa medzinárodných úspechov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V najbližších dňoch všetkým našim pravidelným skladateľom a riešiteľom zašleme už tradičnú novoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Okrem vypísania VI. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1974, nájdete v nej aj definitívny výsledok IV. medzinárodného turnaja z roku 1972 a podrobnosti o novej riešiteľskej súťaži, ktorá bude vypísaná asi koncom januára 1974. Dúfame, že tak potešíme opäť všetkých šachových priaznivcov.


Vzad <<  >> Vpred