Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 11. 1973)


Problém č. 340

Zoltán Labai a

Alexander Fica, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)

 


 

Problém č. 341

Sergej Puškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)

A. diagram B. po úvodníkuKontrolná notácia: 340: bKd2 Vg8 Sd4 Jg3 Pe2 f2 (6), čKf4 Sh1 Jd7 Pf6 (4) – mat 2. ťahom, 341: bKg5 Df1 Sf6 Jc2 Jc5 (5), čKa2 Pb2 f7 g6 (4) – mat 2. ťahom, ako aj po prvom ťahu (úvodníku) bieleho.

V č. 340 dvojice slovenských problémistov je spracovaná moderná téma, ktorá sa najlepšie vysvetlí až pri riešení. V č. 341 spracoval autor zámenu dvoch matov po tematických obranách čierneho 1...b1D, b1J v oboch dvojníkoch.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 330 (Knuppert) zo 4. 10. 1973. Pokusy 1.Da6?, Db6?, Dc6?, Dc5?, D:d5+?, De5+?, Df4+?, Jbd4? viaznu postupne na 1...Vc5!, Vc5!, Vd4+!, V:c5!, e:d5!, V:e5!, V:b5+!, e:f5! Rieši 1.Jfd4 hr. 2.Sc2(e2) mat, 1...V:b5+, V:d4+, Vg5 2.J:b5, D:b5, D:d4, Jf5 mat. Téma pokusov, škoda však, že niektoré z nich sú tak drasticky vyvrátené. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 331 (Gorbatenko) zo 4. 10. 1973. Zdanlivé hry 1...Da5, Da4 2.Dc6, Dg5 mat. Zvodník 1.Db1? hr. 2.D:b4 mat, 1...Da5, Da4 2.Jc3, Df5 mat viazne na 1...b3! Rieši 1.De1 hr. 2.D:b4 mat, 1...Da5, Da4 2.De8, De5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26). Pekná práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 332 (Terechov) z 11. 10. 1973. 1.e:f6 tempo, 1...Vb4, Vc4, Vd4, Ve4, V:f4, Kc4 2.J:b4, De5, De6, Dc5, J:f4, Jb4 mat. Krásna tempovka, vadí iba úvodník (A. Caletka a Ľ. Škoviera, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 301 (Zagorujko) z 21. 6. 1973 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKa8 Da5 Vg3 Sb8 Jb4 Je2 (6), čKe4 Vd1 Sa1 Pf5 (4) – mat 2. ťahom. 1.Da7?, Db6? 1...Vd3! Rieši 1.Jd4. Prosíme preskúmať korektnosť úlohy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou knihou.


Vzad <<  >> Vpred