Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 10. 1973)


Problém č. 330

Hugo Knuppert, Dánsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)


Problém č. 331

Jurij Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+6=10)Kontrolná notácia: 330: bKb4 Dd6 Sd1 Sh6 Jb5 Jf5 Pf3 (7), čKd3 Vd5 Pe6 (3) – mat 2. ťahom, 331: bKd4 Dc1 Ja2 Jb8 (4), čKb5 Da6 Sf1 Pa3 b4 b6 (6) – mat 2. ťahom.

V č. 330 známeho dánskeho problémistu si všimnite zdanlivú hru 1...e:f6 2.D:d5 mat a hlavne nedajte sa zlákať niekoľkými pokusmi. Č. 331 zase obsahuje zdanlivé hry 1...Da5, Da4 2.Dc6, Dg5 mat s využitím blokovania polí. Maty po zvodníku a v riešení sa po týchto obranách zamenia (Z–32–26) opäť s využitím blokovania rovnakých polí.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 317 (Lider) z 16. 8. 1973. Zvodník 1.Vf2? tempo, 1...S~, h3 2.V:h2, J1g3 mat, viazne na 1...S:f1. Zvodník 1.Da1? hr. 2.J1g3 mat, 1...S:f1, S:f3 2.D:f1, Je3 mat, viazne na 1...Sh3! Rieši 1.Da8 tempo, 1...S:f1, S:f3, Sh3, h3 2.V:f1, D:f3, V:h3, J1g3 mat. Trojfázová zámena matov s využitím batérie. Maximálne bolo možné získať 2 body, no 1 bod na tejto úlohe stratil vedúci riešiteľ Jaroslav Polášek z Prahy, keď zvodník 1.Da1? označil za vedľajšie riešenie.

Riešenie problému č. 318 (Frode) z 23. 8. 1973. 1.Vh5 hr. 2.J~ mat, 1...Vd7, Ve7, Vg7, Vh7, Sh4, Sg3, Se3, Sd4 2.Jd6, J:e7, J:g7, Jh6, J:h4, J:g3, J:e3, J:d4 mat. Rekordné spracovanie témy Fleck v ôsmich variantoch s využitím batérie jazdec – veža. Pekné sú aj doplňujúce varianty 1...Vc6, Kd5 2.Da5, Jg3 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Michal Méri z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 319 (Udarcev) z 23. 8. 1973. Zdanlivé hry 1...Ve4, Se4 2.Dd5, Je2 mat. Rieši 1.Je4 hr. 2.Dd3 mat, 1...V:e4, S:e4, K:e4, f:e4 2.Vd3, Se3, Dc4, Se3 mat. Zámena dvoch matov s trojnásobným využitím blokovania poľa e4. Chutná maličkosť. Odmenu za správne riešenie dostane dr. Teodor Meszáros z Levíc.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (288–317) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred