Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 12. 1973)


Problém č. 348

Michael Schlosser, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+6=10)


Problém č. 349

Suchbaatarin Sambuu, Mongolsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+6=10)Kontrolná notácia: 348: bKf5 Dc3 Sb6 Pb2 (4), čKd5 Ja5 Pb3 b7 d6 d7 (6) – mat 2. ťahom, 349: bKd1 De6 Se1 Se2 (4), čKe3 Pd5 e4 e5 f5 g7 (6) – mat 2. ťahom.

Naša V. medzinárodná skladateľská súťaž dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10 sa už pomaly chýli ku koncu. Oba jej dnešné príspevky sú od skladateľov zo socialistických krajín. Číslo 348 je konštruované v pozícii "biely na ťahu": 1...Jc4, Jc6 2.Df3, D:b3 mat. Ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku? V čísle 349 z "druhého konca sveta" sú tematickými obranami 1...d4, f4 vo zvodníku a v riešení. Ako sa navzájom zamenia?

Riešenia zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 339 (Rizzeti) z 1. 11. 1973. "Biely na ťahu": 1...J~, Ja6! 2.Sc5, Vb5 mat. Zvodník 1.V5c5? J~ 2.V5c6 mat, viazne na 1...Ka6! Zvodník 1.V7a7? J~ 2.V5a6 mat, viazne na 1...Kc6! Rieši 1.V5a7 tempo, 1...J~, Ja6!, Jc6! 2.Sc5, Vab7, Vcb7 mat. Dobrá úloha so zámenami matov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 340 (Labai a Fica) z 8. 11. 1973. 1.f3 hr. 2.Vg4 mat, 1...f5 (P) 2.Jh5 mat (J), 1...Je5 (J) 2.Se3 mat (S), 1...S:f3 (S) 2.e3 mat (P), kde P znamená ťah pešiakom, J jazdcom a S strelcom a prvé ťahy čiernych kameňov sa cyklicky striedajú s druhými ťahmi bielych kameňov (PJ–JS–SP). Treba dúfať, že táto moderná úloha nájde pochopenie aj u rozhodcu tohto turnaja. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Za č. 335 (Šedej) získali 4 body títo 27 riešitelia: Blunár, Broniš, A. Caletka a kol., Červenka, Grieš, A. a Vl. Hagara, Havala, Havran, Hupka, Jarolín, Ješka, man. Kováčovci, Kokodič, Labai, Miške, Moravčík, Pavera, Pleva, Poliak, Reeh, Sklenár, Srňanský, Svítek, Šebian, Šuhajda a Vašičkanin.

* Jozef Havala (Bratislava). Za č. 326 (Opalek) sme Vám započítali 2 body.

* Peter Pavera. Uveďte adresu. Zatiaľ ani pri jednom riešení ste tak neurobili.


Vzad <<  >> Vpred