Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 9. 1973)


Problém č. 324

J. Voda, Gottwaldov

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 325

Alexandr Orešin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+1=10)Kontrolná notácia: 324: bKa6 Dg4 Vc4 Jb7 Sb2 (5), čKd5 Sd6 Jg7 Pe5 (4) – mat 2. ťahom, 325: bKe8 Va3 Vf7 Sh2 Sh7 Jf3 Pa4 a5 d4 (9), čKd5 (1) – mat 2. ťahom.

Riešenia oboch úloh, ktoré sú prvými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej nižšie, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvomi úlohami č. 324 a 325 otvárame novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 30 dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Súťaž je dotovaná týmito cenami: I. cena: Album FIDE 1914–44/II a nová kniha o šachových problémoch: Abeceda šachového problému, II. cena: Album FIDE 1914–44/II, III. cena: Album FIDE 1914–44/I, IV. cena: Album FIDE 1962–64, V. cena: Ing. Ilja Mikan: Galérie československých skladatelů (10 viazaných zväzkov, asi 1450 šachových problémov), VI. cena: Abeceda šachového problému. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 20 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou knihou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľom za "trest" 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred