Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 4. 1974)


Problém č. 383

László Apró, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)


Problém č. 384

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: 383: bKh8 Da2 Vd6 Vg6 Sd1 Sh2 Jc4 Jd5 Pc3 g4 (10), čKe4 Vh3 Sa8 Sd2 Ja3 Jg8 Pc5 c7 d3 d7 e3 h4 h6 (13) – mat 2. ťahom, 384: bKd7 Vb7 Ve2 Sc8 Sg7 Jb3 Jh5 Pd3 (8), čKd5 Vf1 Sa8 Ja3 Jf7 (5) – mat 2. ťahom.

V č. 383 spracoval známy maďarsky problémista zámenu štyroch obranných motívov po zvodníku (tematické obrany sú 1...J:c4, S:c3, e2, Jf6). Banskobystrickému Blunárovi sa zrejme slovenská téma tak zapáčila, že sa tentokrát pokúsil spracovať tému OM–23–33 po zvodníku (tematické obrany sú 1...Jb5, Je5, Vf6 a obranné motívy: krytie hrozbového poľa, šachovanie a zaclonenie).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 369 (Apró) z 28. 2. 1974. Autorova intencia: 1.Db4 hr. 2.Dc4, Dd4, Dc5 mat a naviac ešte aj dve hrozby, ktoré autor nezamýšľal: 2.Db3, Sc4 mat. To má za následok, že v tematickom variante 1...e2 ide 2.Sg mat a aj 2.Db3 mat, čo je škodlivý duál (1 bod). Úlohu naviac znehodnocuje aj vedľajšie riešenie 1.b6+ Kc6(d4) 2.Db5(e5) mat (2 body). Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo 8 riešiteľom: Blunár, Caletka, Havala, Hladík, Ježka, Krump a Žugec. 4 body získali 9 riešitslia: Anft, A. Vl. Hagara, Libiš, Poliak, Salai, Svítek, Šebian a Wagner.

Riešenie problému č. 370 (Labai) z 28. 2. 1974. Okrem autorom zamýšľaného riešenia 1.K:e7 hr. 2.D:d6 mat, má úloha aj dve vedľajšie riešenia: 1.a:b8D(S) hr. 2.Dc5, Jc6 mat a 1.Dc5+! d:c5 2.a:b8D(S) mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa tentokrát podarilo iba 6 riešiteľom: Caletka, Havala, Méri, Poliak, Vaško a Žatko. 4 body získali 3 riešitelia: Blunár, Srňanský a Žugec.

Riešenie problému č. 371 (Mlynka) z 7. 3. 1974. Zvodník 1.Jf8? hr. 2.Vc6 mat, 1...V:f8 (A), D:d5 (B), Vf7 (C) 2.D:f8, D:d5, J:f7 mat viazne na 1...e4! Po úvodníku 1.Kb8 hr. 2.Se7 mat sa po týchto obranách obranné motívy zamenia v poradí CAB. Vtipný príklad témy OM–23–33. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred