Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 11. 1974)


Problém č. 439

Cyril Opalek, ČSSR

Venované A. Pitukovi

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: bKa8 Dg7 Ve8 Sb2 Sd7 Jd6 Je4 Pe3 (8), čKd5 Vf5 Vf6 Se2 Sh8 Jf4 Pc4 d3 f7 (9) – mat 2. ťahom.

V dnešnej ďalšej úlohe venovanej k 70. výročiu narodenia majstra Pituka si treba všimnúť dva zvodníky, ich hrozby a vyvrátenie a riešenie, lebo z hrozieb sa v riešení stanú maty a z vyvrátení vo zvodnostiach obrany, pričom príde k zámene OM.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 429 (Lačný) z 3. 10. 1974. Autorovu intenciu 1.Da1 hr. 2.De5 mat, znehodnocujú 2 vedľajšie riešenia: 1.Dc3 hr. 2.D:e5 (c5) mat a 1.D:e2 hr. 2.Jc3 mat, ktoré Bohumil Moravčík navrhuje odstrániť pridaním bPc5, premiestnením čSa5 na c3 a zamenením čSc2 na čPc2, čím sa však tematický zvodník 1.D:h4? d2! mení na riešenie bez zmeny obsahu. Bude s týmto návrhom v prípade korektnosti opravy súhlasiť aj autor? Oprava. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 14 riešiteľom: Anft, Blunár, Fabiny, Fica, A. a Vl. Hagara, Hrica, Hupka, Ješka, Knopčík, Krošlák, Moravčík, Poliak a Reeh, 5 bodov získal Wagner a 4 body 12 riešiteľov: Baluchová, Bazela, Fábry, Krump, Mészáros, Onderčanin, Petr, Salai, Srňanský, Svítek, Vaško a Žatko.

Riešenie problému č. 430 (Golubenko) z 10. 10. 1974. Zvodník 1.Kd7? hr. 2.Vc8 mat, 1...Dh1, Jd5, Jb5 (napadnutie hrozbovej línie) 2.Jf3, Je6, Jb3 mat, viazne na 1...Ve3! Rieši 1.Kb7 hr. 2.D:b6 mat, 1...Dh1+ (šachovanie), Dd5 (napadnutie hrozbového poľa), Jb5 (prerušenie) 2.Jf7, Je6, Jb3 mat. Jednoduchá zámena obranných motívov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Zoltán Labai opravuje č. 370 z 28. 2. 1974 pridaním čPb6, č. 375 z 21. 3. 1974 pridaním bPg2 Nekorektnosť. a č. 382 z 11. 4. 1974 premiestnením bPc3 na c2. Prosíme o preskúmanie korektnosti úloh.

* M. Ješka (Trnava). Po prekontrolovaní vášho riešenia problému č. 415 (Čapkogin) vám priznávame 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred