Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 10. 1974)


Problém č. 428

Ján Golha, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 429

Ľudovít Lačný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)Kontrolná notácia: 428: bKb5 De7 Vc4 Sa1 Sa4 Ja3 Pb3 b4 e2 (9), čKd5 Vd2 Sh3 Jb2 Pd3 e4 e5 (7) – mat 2. ťahom, 429: bKd7 De1 Vb4 Sb5 Sh2 Ja2 Je6 (7), čKd5 Sa5 Sc2 Je2 Je3 Pb7 c7 d3 e4 e5 f3 h4 (12) – mat 2. ťahom.

V č. 428 sa podarilo gymnazistovi z Lúčnice a odchovancovi prof. Karola Mlynku spracovať tému OM–23–33 po zvodníku. V č. 429 jedného z najúspešnejších slovenských problémistov je táto téma spracovaná dokonca dvakrát.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 415 (Čapkogin) z 15. 8. 1974. Autorova intencia 1.Ve1 hr. 2.Ve4 mat, no aj 2 vedľajšie riešenia 1.e4+ K:e4 2.Jf6 mat a 1.Jf6+ g:f6 2.e4 mat. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 16–tim riešiteľom: Durst, Fabiny, Fica, Hupka, Knopčík, Krump, Lencsés, Méri, Moravčík, Poliak, Ralík, Reiprich, Salai, Vaško, Wagner a Žatko; 4 body získalo 7 riešiteľov: Fábry, Golha, A. a Vl. Hagara, Jarolín, Ješka a Sláma.

Riešenie problému č. 416 (Svítek) z 15. 8. 1974. Autorova intencia 1.e8D hr. 2.D(S):e6 mat znehodnocujú 2 vedľajšie riešenia: 1.d8J hr. 2.S:e6 mat a 1.e:f8J hr. 2.S:e6 mat. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 14–tim riešiteľom: Anft, Fica, A. a Vl. Hagara, Hupka, Jarolín, Ješka, Knopčík, Krump, Lencsés, Reiprich, Ralík, Vaško a Wagner; 4 body získali 5 riešitelia: Durst, Fabiny, Fábry, Salai a Sláma.

Riešenie problému č. 417 (Sivák) z 22. 8. 1974. Zvodník 1.Vf7? hr. 2.Df4 mat, 1...Jd3 (A), J:f7 (B) 2.Jd3, J:f7 mat, viazne na 1...S:e6+! (C) Zvodník 1.Vd3? hr. 2.Sd6 mat, 1...J:d3 (B), Jf7 (A) 2.Jd3, Jf7 mat, viazne na 1...Je4 (A)! Rieši 1.Kc5 hr. 2.Jc4 mat, 1...S:e6 (A), Je4+ (C) 2.V:e6, Ve4 mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – branie hrozbového kameňa a C – šachovanie. Téma OM–32–43 doplnená zaujímavými motívami vo vyvráteniach zvodníkov. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred