Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 11. 1974)


Problém č. 437

Leopold M. Szwedowski, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 438

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 437: bKa8 Dh1 Vf7 Vg3 Sh2 Jb4 Jb5 Pb7 d3 d6 e3 g5 (12), čKe5 Df2 Sb2 Sf5 Ja5 Jh8 Pc5 e6 h4 (8) – mat 2. ťahom, 438: bKa3 De5 Vb5 Vh3 Je7 Jf3 Pa4 b4 d2 d4 e2 (11), čKc4 Sb6 Se6 Ja7 Jb7 Pd7 e3 (7) – mat 2. ťahom.

V č. 437 spracoval známy poľský problémista podobnú tému ako v č. 425 Lošinskij s Dombrovskisom (tematické obrany sú 1...Dg2, Df3, Se4 v troch zvodníkoch a v riešení). V č. 438 je spracovaná téma OM–24–44 po zvodníku.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 427 (Szwedowski) z 26. 9. 1974. Autorovu intenciu 1.Ja6 hr. 2.Jc5 mat, znehodnocujú 3 vedľajšie riešenia: 1.Jb5 hr. 2.Jd6 mat, 1.Dc5 hr. 2.D:d5 mat a 1.Se6 hr. 2.S:d5 mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 8 bodov, no niektorí riešitelia stratili po jednom bode, keď uvádzali nasledujúce zvodníky ako ďalšie vedľajšie riešenia: 1.J:g6? Sf4!, 1.Sb5? Dc4! 1.Db6? d4!, 1.Je6? d4!, 1.Sc6? J:h4! Maximálne bolo možné získať 8 bodov, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo iba piatim riešiteľom: Fabiny, Poliak, Salai, Srňanský a Vaško, 7 bodov získal Moravčík, 6 bodov majú: Fábry, A. a Vl. Hagara, Hupka, Krošlák, Krump a Svítek, 5 bodov: Anft a Blunár, atď.

Riešenie problému č. 428 (Golha) z 3. 10. 1974. Zvodník 1.e3? hr. 2.Vc5 mat, 1...Sd7+ (A), J:a4 (B), J:c4 (C) 2.D:d7, D:e5, b:c4 mat, viazne na 1...Vc2!, kde A je obranný motív šachovania, B – napadnutie hrozbového poľa a C – branie hrozbového kameňa. Po úvodníku 1.Ka5 hr. 2.Sc6 mat sa obranné motívy zo zvodníka po tých istých obranách zamenia v poradí BCA, no obrana 1...J:c4+ okrem obranného motívu šachovanie obsahuje aj obranný motív zrušenia matovej siete (hrozba 2.Sc6 mat by nevyšla ani vtedy, keby biely kráľ nebol šachovaný), čo je tematický duál z hľadiska témy turnaja (samozrejme v riešiteľskej súťaží ho nebodujeme). Autor by duál mal rozhodne odstrániť, ak chce, aby táto úloha obsahovala tému OM–23–33. Oprava. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred