Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 10. 1974)


Problém č. 435

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)

2 riešenia


Problém č. 436

Alexej M. Petrusenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)

 Kontrolná notácia: 435: bKb7 Da1 Vd7 Sf5 Sh8 Jc2 Jh5 Pd5 e4 f2 (10), čKe5 Dg3 Vd4 Vf6 Sa7 Je1 Jg8 Pb4 c6 (9) – mat 2. ťahom (2 riešenia), 436: bKb5 Dh1 Vd1 Vg5 Sa2 Jc6 Jg2 Pb6 c5 f3 (10), čKd5 Dh8 Vb3 Vf7 Sc1 Jd2 Pb4 c4 e5 e6 f4 (11) – mat 2. ťahom.

V oboch dnešných úlohách na zámenu obranných motívov je spracovaná téma OM–23–33 (v č. 435 vo forme dvoch riešení), no v č. 436 objavíte dokonca zámenu dvoch matov – prvok, ktorý na rozdiel od I. svetovej súťaže nie je v našom túrnaji vylúčený.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 425 (Lošinskij a Dombrovskis) z 19. 9. 1974. Zdanlivé hry 1...Vd7, Vd6, Dd5 2.J:d7, D:d6, D:d5 mat. Zvodník 1.S:a3? hr. 2.Sb2 mat, 1...Vd7, Vd6, Dd5 (3-krát napadnutie hrozbového poľa) viazne na 1...c:b4! (maty sú vždy rovnaké ako v zdanlivých hrách). Zvodník 1.b:c5? hr. 2.Dd4 mat, 1...Vd7, Vd6, Dd5 (3-krát zaclonenie) viazne na 1...S:c5! Zvodník 1.Vh4? hr. 2.Vh5 mat, 1...Vd7, Vd6, Dd5 (3-krát porušenie matovej siete prerušením) viazne na 1...h5! Zvodník 1.D:d3? hr. 2.Dc3 (f5) mat, 1...Vd7, Vd6, Dd5 (3-krát priviazanie) viazne na 1...V:e8! Zvodník 1.Dd1? hr. 2.Sf4 mat, 1...Vd7, Vd6, Dd5 (3-krát Barulinova obrana) viazne na 1...d2! Rieši 1.K:d3 hr. 2.Sf4 mat, 1...Vd7+, Vd6+, Dd5+, (3-krát šachovanie) 2.J:d7, D:d6, Dd5 mat. Originálny nápad, ktorý v histórii slovenskej témy zatiaľ ešte nebol spracovaný! Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 426 (Blunár) z 26. 9. 1974. Zvodník 1.e8J hr. 2.Jf6 mat, 1...f3 (A), e5 (B) 2.Jg3, S:g4 mat, viazne na 1...Sb2! Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Vh3 mat, 1...f3 (C), e5 (A) 2.Jg3, S:g4 mat, viazne na 1...Se3! Rieši 1.Vcc5 hr. 2.V:g5 mat, 1...f3 (B), e5 (C) 2.Jg3, S:g4 mat, kde A je obranný motív odviazania, B – odclonenie a C – zaclonenie. OM–32–23 spracované v "originálnej" zostave obranných motívov. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred