Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 9. 1974)


Problém č. 425

Lev Lošinskij a

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: bKd2 Dd8 Vg4 Sc1 Sg6 Je8 Jf8 Pb4 c4 c7 f6 g3 (12), čKe5 Db7 Ve6 Vh7 Sb6 Pa3 a5 c5 d3 f3 h6 (11) – mat 2. ťahom.

V dnešnej rubrike po prvýkrát vítame dvojicu najznámejších sovietskych problémistov: medzinárodného veľmajstra v problémovom šachu, L. Lošinského a medzinárodného majstra A. Dombrovskisa – redaktora problémovej časti lotyšského šachového dvojtýždenníka Šahs (vychádza aj v ruskom jazyku pod názvom Šachmaty a dá sa u nás predplatiť – jeho cena (26 čísel ročne) je 50,40 Kčs). V ich modernej úlohe na slovenskú tému (pôvodne robenú pre I. svetovú súťaž) si všimnite zdanlivé hry 1...Vd7, Vd6, Dd5 2.J:d7, D:d6, D:d5 mat a 5 zvodníkov a riešenie. V nich si treba všimnúť obranné motívy po týchto obranách (maty sú rovnaké ako v zdanlivých hrách). Sme zvedaví, ako sa vám táto pozoruhodná práca bude páčiť.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 412 (Svítek) z 1. 8. 1974. Zvodník 1.Ve8? hr. 2.D:e4 mat, 1...Jd3 (A), d5 (B), Vd7 (C) 2.Jc2, Dc4, Jb5 mat, viazne na 1...Vb6! Rieši 1.Vd8 hr. 2.De5 mat, 1...Jd3 (B), d5 (C), Vd7 (A) 2.Jc2, Dc4, Jb5 mat, kde A je obranný motív odviazania, B – napadnutie hrozbového poľa a C – odclonenie. Téma OM–23–33, no spojením obrán 1...d5, Vb5 2.Dc4, J:b5 mat v oboch fázach vznikne naviac téma OM–22–22. Žiaľ, dobrý dojem úlohy kazí vedľajšie riešenie 1.D:b7 hr. 2.Jb5 mat aj 2.Db6 mat, ktoré viacerí riešitelia navrhli odstrániť pridaním čVa7 a čPa5. Súhlasí s týmto návrhom aj autor? Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo týmto 26 riešiteľom: Anft, Blunár, Dubecký, Durst, Fabiny, Fica, A. a Vl. Hagara, Hrica, Hupka, Ješka, Knopčík, Kročian, Krump, Lenczés, Moravčík, Onderčanin, Papánek, Poliak, Salai, Srňanský, Vach, Vaško, Wagner a Žatko.


Vzad <<  >> Vpred