Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 9. 1974)


Problém č. 423

Allan Thorsson, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 424

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+10=16)Kontrolná notácia: 423: bKc7 Dc6 Ve6 Vg5 Sa4 Jb2 Pa6 (7), čKa5 Df5 Vc1 Vh5 Sg4 Jd2 Pa7 b4 c2 e7 (10) – mat 2. ťahom, 424: bKb5 Df2 Vd5 Sb2 Se6 Ja5 (6), čKe4 Se2 Jg8 Pc4 c5 d3 d6 e7 f4 g4 (10) – mat 2. ťahom.

Č. 423 je dôkazom, že téma zámeny obranných motívov už prerazila svojou popularitou do celého sveta. V č. 424 treba nájsť 3 zvodníky a riešenie a hlavne všimnúť si, ako sa v nich mení obranný motív po 1...d2 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 409 (Kolárik) z 25. 7. 1974. Zvodník 1.Sh6? hr. 2.Df4 mat, 1...Sf6 (A), Se4 (B), Jg2 (C) 2.V:f6, D:e4, S:d3 mat, viazne na 1...S:e5! Rieši 1.Vg1 hr. 2.Vg5 mat, 1...Sf6 (C), Se4 (A), Jg2 (B) 2.V:f6, S:d3, D:e4 mat, kde A je obranný motív uvoľnenia, B – zaclonenie a C – napadnutie hrozbového poľa. Téma OM–23–33, len škoda, že bVh1 vo zvodníku nehrá. I napriek nedostatku nádejný výkon mladého problémistu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 410 (Opalek) z 25. 7. 1974. Zvodník 1.Vb2? hr. 2.Vd2 mat, 1...S:b2 (A), Je4 (B), Sd5 (C) 2.J:b2, Da6, De2 mat, viazne na 1...Sb4! Rieši 1.V5d5 hr. 2.V:d4 mat, 1...Sb2 (B), Je4 (C), S:d5 (A) 2.J:b2, Da6, De6 mat, kde A je obranný motív brania hrozbového kameňa, B – napadnutie hrozbového poľa a C – uvoľnenie matovej siete. Výborný príklad spracovania témy OM–23–33. Originálne spracovanie tejto témy (Miroslav Svítek, Tura Lúka). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 411 (Golha) z 1. 8. 1974. Zvodník 1.Ve6? hr. 2.Va6 mat, 1...Jb8 (A), Jb6 (B) 2.S:c5, b8D mat, viazne na 1...Jb4! Rieši 1.Ve8 hr. 2.Va8 mat, 1...Jb8 (B), Jb6 (A) 2.S:c5, b8D mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa a B – prerušenie. Recipročná zámena dvoch obranných motívov (OM–22–22). Nenáročná, no zato ekonomicky spracovaná téma. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V probléme č. 402 (Svítek) nie je 1.Sc4? vedľajšie riešenie, lebo viazne na 1...b:c1J! Úloha má ale vedľajšia riešenie 1.S:b1!


Vzad <<  >> Vpred