Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 10. 1974)


Problém č. 434

Ladislav Salai sr., ČSSR

Venované A. Pitukovi

k 70. výročiu narodenia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 434: bKd7 Dh1 Vd1 Vf4 Sa2 Sb2 Jb7 Jd6 Pc7 d3 e6 f5 (12), čKd5 Vf3 Vh3 Sb8 Jb3 Jd2 Pa4 a7 e7 h2 (10) – mat 2. ťahom.

Je to pravda, hoci každému z nás, kto ho pozná, sa zdá takmer neuveriteľné, že nestor slovenskej dvojťažky, učiteľ a dobrý pedagóg nás všetkých okolo problémového šachu – Alexander Pituk – sa v sobotu, 26. októbra, dožíva sedemdesiatky. Autor dnešnej dvojťažky na slovenskú tému, venovanú nášmu jubilantovi, ktorej dal motto: 7 fáz – sedem desaťročí, želá tak menom všetkých čitateľov Hlasu ľudu nášmu milému Šaňovi veľa zdravia a ďalšej radosti z práce na poli kompozičného šachu. V úlohe si treba všimnúť obranné motívy po obranách 1...Jc4, Je4 v šiestich tematických zvodníkoch a riešení!

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 424 (Salai sr.) z 12. 9. 1974. Zvodník 1.Vg5? hr. 2.Sd5 mat, 1...d2 (uvoľnenie) 2.D:e2 mat, viazne na 1...Jf6! Zvodník 1.K:c4? hr. 2.Sf5 mat, 1...d2+ (šachovanie) 2.D:e2 mat, viazne na 1...f3! Zvodník 1.Sc1? hr. 2.Df4 mat, 1...d2 (zaclonenie) 2.D:e2 mat, viazne na 1...Sf3! Rieši 1.J:c4 hr. 2.Dd2 mat, 1...d2 (priviazanie) 2.D:e2 mat. Téma OM–41–14 spracovaná vo forme pokusov. Vtipný nápad. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Memoriál M. Lockera. Redakcia novín Sportovnaja gazeta vypisuje k ucteniu pamiatky nedávno zosnulého popredného sovietskeho problémistu Miklosa Lockera memoriál v skladaní miniatúrnych dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a štúdií (max. počet kameňov 7). Úlohy vyhotovené na diagrame v troch exemplároch treba zasielať najneskôr do 15. novembra 1974 na adresu Sportovnoj gazety, Kijev–34, ul. B. Podvaľnaja 36, ZSSR, s poznámkou: Konkurs miniatur.


Vzad <<  >> Vpred