Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 11. 1974)


Problém č. 442

Josef Volf, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 443

Michail N. Maranďuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+12=18)Kontrolná notácia: 442: bKa2 Da3 Vf4 Sg1 Sg8 Jb8 Je2 Pc5 f5 (9), čKe5 Ve7 Sd7 Jf2 Pa6 b5 c4 d4 d5 f3 f6 (11) – mat 2. ťahom, 443: bKg7 Dg1 Vd8 Sc8 Sh2 Jh7 (6), čKe5 De1 Ve3 Jf4 Jh1 Pc6 d3 e2 e4 g2 g5 h4 (12) – mat 2. ťahom.

V č. 442 od nášho známeho a obetavého pracovníka v kompozičnom šachu si všimnite, ako sa zamieňajú obranné motívy po 1...Je4, Sc6, Ve6 vo dvoch zvodníkoch a v riešení. Č. 443 má rovnakú formu, iba v každej fáze sú tematickými obranami 1...Vg3, Dg3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 433 (Mlynka) zo 17. 10. 1974. Zvodník 1.Ke5? hr. 2.Se4 mat, 1...D:c5 (A), Vd6 (B), Ve6+ (C) 2.V:c5, f6, f:e6 mat, viazne na 1...Va3!, kde A je obranný motív priviazania, B – napadnutie hrozbovej línie a C – šachovanie. Po úvodníku 1.Kd4 hr. 2.Se4 mat, sa tieto obranné motívy zamenia v poradí BCA, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Vd2+ a 2.Dh1 mat, ktoré sa dá ľahko odstrániť pridaním čPh4. Prvá úloha na svete s témou OM–23–33, kde v oboch fázach je rovnaká hrozba. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo využilo 12 riešiteľov: Anft, Bazela, Blunár, Fabiny, A. a Vl. Hagara, Hrica, Hupka, Krump, Lencsés, Vaško a Wagner.

Riešenie problému č. 434 (Salai sr.) z 24. 10. 1974. Zdanlivé hry 1...Jc4, Je4 2.d:c4, d:e4 mat. Zvodníky 1.Vb4?, Vc4?, f6?, Ve4?, Sg7?, Vc1? viaznu postupne na 1...a6!, e:d6!, Vh5!, e:d6!, Vh4!, e:d6! s bohatou zámenou obranných motívov vo variantoch zo zdanlivých hier. Rieši 1.Ve1 hr. 2.Ve5 mat a 2.Vd4 mat, 1...Jc4 (dvakrát prerušenie), Je4 (napadnutie hrozbového poľa a odviazanie) 2.d:c4, d:e4 mat. Trochu vadí, že vo zvodníku 1.Vc1? hr. 2.Vc5 mat po obrane 1...Jc4 vychádzajú dva obranné motívy: prerušenie a odviazanie (duál v obranných motívoch). Po obsahovej a estetickej stránke jeden z najlepších problémov tohoročného turnaja Hlasu ľudu (O. Onderčanin, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Zo zoznamu úspešných riešiteľov problému č. 427 (Szwedowski), ktorí získali 6 bodov, vypadol Alexander Fica z Prahy.


Vzad <<  >> Vpred