Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 11. 1974)


Problém č. 440

Ján Golha, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)

 

 


Problém č. 441

Václav Kotěšovec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)

A. Diagram, B. Pb5–e3,

C. v B Pb6–e6Kontrolná notácia: 440: bKb7 Dh7 Vh3 Sa1 Sb3 Jc7 Jf5 (7), čKc5 Va6 Sg8 Jc2 Jg1 Pa3 a7 b4 b6 e3 e7 f7 (11) – mat 2. ťahom, 441: bKa2 Dh3 Vd8 Sg5 Je4 Jf4 Pa4 b2 b3 c6 f3 (11), čKb4 Va7 Vd7 Pa5 b5 b6 f6 g6 (8) – mat 2. ťahom, ako aj po preložení čPb5 na e3 (pozícia B) a v pozícii B po preložení čPb6 na e6 (pozícia C).

V č. 440 spracoval autor tému OM–23–33 vo forme zvodníka a riešenia. V č. 441 je to pre zmenu téma OM–32–32 spracovaná vo forme trojníka (za každé správne riešenie každého dvojníka možno získať 2 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ďalšie za prípadné nekorektnosti).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 431 (Svítek) z 10. 10. 1974. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.Df4 mat, 1...Ve3 (A), Vf6 (B) 2.D:e3, J:f6 mat, viazne na 1...Vd2! Zvodník 1.Da2? hr. 2.D:d5 mat, 1...Jc4 (A), Jc3 (B) 2.Sf5, J:c3 mat, viazne na 1...V:f2! Zvodník 1.h8D? hr. 2.D:e5 mat, 1...Vf6 (A), Jc4 (B) 2.J:f6, Sf5 mat, viazne na 1...Ve6! Autorova intencia 1.Da3 hr. 2.Dd3 mat, 1...Jc3 (A), Ve3 (B) 2.J:c3, D:e3 mat, je žiaľ po 1...J:d4! neriešiteľná. Snáď by pomohla výmena bPg3 za bSg3. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 14 riešiteľom: Anft, Fabiny, Fábry, Fica, A. Hagara, Hupka, Ješka, Krošlák, Libiš, Krump, Poliak, Salai, Srňanský a Vaško, 2 body získal len autor tohto problému, M. Svítek (on riešenie nemusel podľa propozícii zasielať), 1 bod Vl. Hagara a Fr. Lencsés a ostatní riešitelia nezískali ani bod (uvádzali obyčajne niektorý zo zvodníkov za riešenie a pritom vyvrátenie si nevšimli).

Riešenie problému č. 432 (Blunár) zo 17. 10. 1974. Zvodník 1.e:d6? hr. 2.Ve5 mat, 1...Jc4 (A), Se4 (B), Dg1 (C) 2.a8D(S), S:e4, Se6 mat, viazne na 1...De8! Rieši 1.c:d6 hr. 2.Vc5 mat, 1...Jc4 (B), Se4 (C), Dg1 (A) 2.a8D(S), S:e4, Se6 mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – prerušenie a C – priviazanie. Vzdušné spracovanie témy OM–23–33. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred