Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 10. 1974)


Problém č. 430

Vladimir A. Golubenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 431

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (15+7=22)Kontrolná notácia: 430: bKc8 Db2 Vd8 Ja2 Jd4 Sf2 Sf7 Pd6 (8), čKc5 Dd1 Va4 Vh3 Jc3 Pa6 b6 c2 c4 e2 h4 (11) – mat 2. ťahom, 431: bKb8 Da1 Vc5 Vd1 Ja4 Jh5 Sc8 Pb2 b7 c2 d4 f2 g3 g4 h7 (15), čKe4 Ve2 Vg6 Jb5 Jd6 Pd5 f3 (7) – mat 2. ťahom.

V č. 430 si všimnite obranné motívy po 1...Dh1, Jd5, Jb5 po zvodníku a v riešení. V č. 431 je spracovaná téma OM–42–42 vo forme troch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 418 (Labai) z 22. 8. 1974. Zvodník 1.K:f5? hr. 2.Ve4 mat, 1...c:b5 (A), Jc5 (B), S:e5 (C), V:f2 (D), c:b2 (E) 2.J:b5, S:c5, S:e5, D:f2, D:d2 mat, viazne na 1...c5! Po úvodníku 1.Vc5 hr. 2.Vc4 mat sa obranné motívy v týchto obranách cyklicky zamenia: 1...c:b5 (B), Jc5 (C), S:e5 (D), V:f2 (E), c:b2 (A) 2.J:b5, S:c5, S:e5, D:f2, D:d2 mat, kde A je obranný motív odclonenia, B – napadnutie, C – branie hrozbového kameňa, D – šachovanie a E – uvoľnenie. Téma OM–25–55 – vrcholná práca nášho tohoročného turnaja, ktorá sa páčila takmer všetkým riešiteľom. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 419 (Malafienko) z 29. 8. 1974. Zdanlivé hry 1...Dd4, V1d4, V8d4, Sd4, Jd4 (blokovanie) 2.Jc3 mat. Rieši 1.Db4+, 1...Dd4, V1d4, V8d4, Sd4, Jd4 (predstavenia) 2.Ve5, Jd2, Sc6, Jc3, Sg6 mat. Chybou je, že v zdanlivej hre sa jedná len o škodlivý motív a nie obranný. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 420 (Aliovsadzade) z 29. 8. 1974. Zvodník 1.Vb4? hr. 2.c4 mat, 1...Vd4, Ve4, Df4 (napadnutie hrozbového poľa) 2.V:d4, S:e4, J:f4 mat, viazne na 1...e:f5! Zvodník 1.Vf4? hr. 2.c4 mat, 1...Vd4+, Ve4+, D:f4+ (šachovanie) 2.V:d4, S:e4, J:f4 mat, viazne na 1...c:d6! Rieši 1.e6 hr. 2.Vc5 mat, 1...Vd4, Ve4, Df4 (priviazanie) 2.Vd4, S:e4, J:f4 mat. Pozoruhodná myšlienka! Nejde 1.Ve4? V:c3! Maximálne bolo možné získať 2 body, čo sa nepodarilo viacerým riešiteľom!


Vzad <<  >> Vpred