Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 8. 1974)


Problém č. 419

Nikolaj Malafienko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 420

Rauf Aliovsadzade, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+9=23)Kontrolná notácia: 419: bKh2 De1 Vc5 Se8 Je2 Jf1 Pc2 f2 f4 g3 (10), čKe4 Dh8 Vd1 Vd8 Sa1 Sf3 Jf5 Ph6 (8) – mat 2. ťahom, 420: bKa4 Dg3 Vc4 Ve7 Sc2 Sd6 Jf5 Jg6 Pb3 b5 c3 c5 f3 g4 (14), čKd5 Dh6 Vd2 Ve3 Sh1 Jf1 Pc7 e6 f6 (9) – mat 2. ťahom.

Riešenie dnešných oboch zaujímavých úloh, ktorých autormi sú sovietskí problémisti, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 401 (Locker) z 27. 6. 1974. Zvodník 1.De3? hr. 2.De8 mat, 1...Ke7 (prerušenie) 2.Dh6 mat, viazne na 1...Jf6! (napadnutie hrozbového poľa). Rieši 1.Df4 hr. 2.Jg6 mat, 1...Je7 (napadnutie hrozbového poľa), Jf6 (prerušenie) 2.Dh6, Dd6 mat. Recipročná zámena obranných motívov. Ťažko v mereditke dosiahnúť viac. Odmenu za správne riešenie sme zaslali Petrovi Durstovi z Levoče.

Riešenie problému č. 402 (Svítek) z 27. 6. 1974. Úloha je úplne znehodnotená nekorektnosťami: Autorova intencia 1.Kg7!? hr. 2.V:e6 mat je neriešiteľná pre 1...S:g2! ale aj 1...V:f5! a úloha má naviac 2 vedľajšie riešenia: 1.Sc4 hr. 2.Sd3 mat a 1.Sd5+ e:d5 2.Ve8 mat. Poznámka. Autor musí v budúcnosti venovať viac práce skúmaniu nekorektností. Odmenu za správne riešenie dostal Oliver Ralík z Nitry.

Riešenie problému č. 404 (Svítek) zo 4. 7. 1974. 1. riešenie: 1.Vd5 hr. 2.V:d4 mat, 1...Jb4+ (A), Jbc3 (B), Se5 (C) 2.V:b4, Jd2, J:e5 mat. 2. riešenie: 1.Kd6 hr. 2.Sb5 mat, 1...Jb4 (B), Jbc3 (C), S:e5+ (A) 2.V:b4, Jd2, J:e5 mat, kde A je obranný motív šachovania, B – prerušenie, C – napadnutie hrozbového poľa. Téma OM–23–33, len škoda opäť dvoch vedľajších riešení: 1.Jfe3+ a 1.Jge3+, ktoré sa dajú odstrániť premiestnením bJg4 na g6. Odmenu za správne riešenie dostal Zoltán Labai z Milanoviec.

* Smutná správa prišla zo ZSSR – 12. 8. 1974 náhle zomrel známy sovietsky problémista a rozhodca nášho minuloročného turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10 – Miklos Locker. Bližšie podrobnosti sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť.


Vzad <<  >> Vpred