Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 8. 1974)


Problém č. 417

Bohuslav Sivák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (15+7=22)


Problém č. 418

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: 417: bKc4 Dg5 Ve3 Vf6 Sa3 Sg2 Jb2 Jh8 Pe4 e6 e7 f5 g3 g6 g7 (15), čKe5 Dh7 Sd7 Jf2 Jh6 Pc3 c6 (7) – mat 2. ťahom, 418: bKf6 De1 Ve5 Sd6 Sg2 Ja7 Jb6 Pb2 b4 b5 e2 f2 (12), čKd4 Vc1 Vf1 Sa8 Sh2 Ja6 Jb8 Pc3 c6 d2 d7 f5 (12) – mat 2. ťahom. V č. 417 spracoval Bohuslav Sivák zaujímavý cyklus vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, ktorý zatiaľ neprezradíme. Č. 418 je "malým sviatkom" našej rubriky – veď jej autorovi sa po prvýkrát na svete podarilo spracovať prototyp témy OM–25–55 po zvodníku (tematické varianty sú 1...c:b5, Jc5, S:e5, V:f2, c:b2). Vydrží momentálne tento kandidát č. 1 na I. cenu Hlasu ľudu 1974 aj skúšku korektnosti?

Riešenia zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie štúdie č. 400 (Pongrácz) z 20. 7. 1974. Autorova intencia: 1.Je4 K:h7 2.Jd2 Kg7 3.Jc4 Jb1! (3...Jc2? 4.b5 Je1 5.b6 Jd3+ 6.Kd5 a biely vyhrá) 4.Kd4! (5.b5? Jc3 5.b6 Ja4+!) 4...Kf7 5.b5 Ke7 6.b6 Kd7 7.Kc5 Jc3 8.Je5+ Kc8 9.Kc6 Ja4 10.b7+ Kb6 11.Jd7+ a biely vyhrá. Žiaľ, ako ukázal Gorazd Kollárik (ako jediný!), štúdia má predsa vedľajšie riešenie (podarí sa ešte niekomu túto analýzu vyvrátiť?): 1.Je8+ K:h7 2.Jd6 Jb1 (po iných obranách ako napríklad 2...Kg7 ide 3.Jc4 Jb1, čo je úplne rovnaký variant, ako v autorovom riešení) 3.Kd4! Jd2 (3...Ja3? 4.Kc3 Jb1+ 5.Kc2 Ja3+ 6.Kb2 a biely vyhrá) 4.b5 Jb3+ (4...Jf3+? 5.Kd5!) 5.Kd5! Ja5 6.b6 Kg7 7.Kc5 Jb3+ 8.Kc4 Ja5+ (8...Jd2+ 9.Kb5 Jb3 10.b7 Jd4+ 11.Kb6!) 9.Kb5! Jb3 10.b7 Jd4+ 11.Kb6! a biely vyhrá. Pretože G. Kollárik správne vyriešil aj hlavné riešenie, získal sám knižnú odmenu: dvojdielnu zbierku štúdií od sovietskeho veľmajstra v problémovom šachu, G. M. Kaspariana (nájde v nej 2542 štúdií!).

* Kto má záujem o brožúrku "Nová cyklická zámena v slovenskej dvojťažke", ktorej autorom je prof. Karol Mlynka a v ktorej je podrobne vysvetlená téma nášho tohoročného skladateľského turnaja (aj rôzne označenia ako napríklad OM–32–23, OM–25–25, atď., ktoré v našej rubrike používame), radi ju ešte zdarma každému zašleme na požiadanie.


Vzad <<  >> Vpred