Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 9. 1974)


Problém č. 421

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+10=15)


Problém č. 422

Ján Jurčo, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 421: bKh4 De3 Ve8 Sg5 Jc2 (5), čKf5 Db3 Va7 Sa1 Sb7 Jc4 Jd3 Pf3 f7 g6 (10) – mat 2. ťahom, 422: bKf7 Vf6 Vg1 Sa8 Se1 Jd6 Jg5 Pc3 c4 e2 (10), čKe5 Db3 Vg4 Sb8 Pd7 e4 f4 (7) – mat 2. ťahom.

Riešenie oboch dnešných problémov od slovenských problémistov (v č. 422 sa mladému autorovi z Važca podarilo spracovať tému Z–24–44 po zvodníku!) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 405 (Taraba) z 11. 7. 1974. Zvodník 1.Ve4? hr. 2.Jd6 mat, 1...Jd4 (A), Jc5 (B) 2.S:d4, Sa5 mat viazne na 1...c6! Zvodník 1.Vd6? hr. 2.Vd3 mat, 1...Jd4 (C), Jc5 (D) 2.S:d4, Sa5 mat viazne na 1...c:d6! Rieši 1.Vc6 hr. 2.Jd5 mat, 1...Jd4 (B), Jc5 (A) 2.S:d4, Sa5 mat, kde A je obranný motív uvoľnenia, B – odclonenie, C – prerušenie a D – napadnutie hrozbového poľa. Originálne spracovanie témy OM–32–24. Odmenu za správne riešenie dostal Michal Méri z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 406 (Blunár) z 11. 7. 1974. Po úvodníku 1.Jh4 hrozia dva maty 2.Df3 mat a 2.Vf5 mat. Nasledujúce obrany obsahujú obranné motívy: priviazanie (A), odclonenie (B), napadnutie hrozbového poľa (C) a prerušenie (D), ktoré vytvárajú zaujímavý cyklus: 1...V:b6 (A – B) 2.Vf7 mat, 1...g4 (B – C) 2.V:g4 mat, 1...Je3 (C – D) 2.Dd4 mat, 1...Se5 (D – A) 2.D:e5 mat. Vydarený nápad. Odmenu za správne riešenie dostal Bohumil Moravčík zo Žarnovice.

Riešenie problému č. 407 (Golha a Mlynka) z 18. 7. 1974. Autorova intencia 1.Vc6 hr. 2.Vc5 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Vd6+ c:d6 2.Jb6 mat, ktoré úlohu znehodnocuje. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostal Štefan Blunár zo Zvolena.

Riešenie problému č. 408 (Svítek) z 18. 7. 1974. Autorova intencia 1.d8D? hr. 2.Dd5 mat viazne na 1...d:e2! a úloha je preto neriešiteľná. Naviac pozícia je ilegálna, lebo čiernemu chýba jeden pešiak, ktorý opustil šachovnicu, keď sa premenil na jazdca. Biely má jedného dvojpešiaka, ktorý ale nemohol vzniknúť, lebo nemal čo brať. Odmenu za správne riešenie dostal Marián Tóth z Galanty.


Vzad <<  >> Vpred