Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 1. 1975)


Problém č. 451

Alexandr P. Grin, ZSSR

Šachmaty v SSSR – 1951

Mat 3. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: bKc8 De1 Va5 Ja4 Pb4 b6 (6), čKa3 Vb1 Vb3 Sg6 Jf1 Pd3 f5 (7) – trojťažka.

Č. 451 je ďalším príkladom na tému nášho VII. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek s čistými matmi v dvoch alebo viacerých fázach. Treba si v nej všimnúť hlavne zdanlivú hru 1...Vc1+ 2.D:c1+ Vb2 3.D:b2 mat a hlavne, čo sa stane po správnom úvodníku.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 442 (Volf) z 28. 11. 1974. Zvodník 1.D:f3? hr. 2.D:d5 mat, 1...Je4 (A), Sc6 (B), Ve6 (C) 2.S:d4, J:c6, J:d7 mat, viazne na 1...Vf7! Zvodník 1.Da5? hr. 2.Dc7 mat, 1...Je4 (C), Sc6 (D), Ve6 (C) 2.S:d4, J:c6, J:d7 mat, viazne na 1...Se8! Rieši 1.D:a6 hr. 2.Dd6 mat, 1...Je4 (B), Sc6 (A), Ve6 (B) 2.S:d4, J:c6, J:d7 mat, kde A je obranný motív prerušenia, B – napadnutie hrozbového poľa, C – zaclonenie a D – odclonenie. Jednoduché, ale pikantné. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 443 (Maranďuk) z 28. 11. 1974. Zvodník 1.Jf8? hr. 2.Jg6 mat, 1...Vg3 (A), Dg3 (A) 2.Dd4, Da1 mat, viazne na 1...Jg3! (A). Zvodník 1.Jf6? hr. 2.Jg4 mat, 1...Vg3 (B), Dg3 (B) 2.Dd4, Da1 mat, viazne na 1...Jf2! (B). Rieši 1.J:g5 hr. 2.Jf7 mat, 1...Vg3 (C), Dg3 (C) 2.Dd4, Da1 mat, kde A je obranný motív odviazania, B – napadnutie hrozbového poľa a C – priviazanie. Téma OM–32–23 spracovaná v "novom rúchu". Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autori problému č. 407 (Golha a Mlynka) z 18. 7. 1974 opravujú svoju úlohu nasledovne: bKb7 Vf6 Sd1 Se5 Ja4 Jg3 Pb3 d4 f5 (9), čKd5 Vd3 Jh4 Pa7 c7 e3 (6) – mat 2. ťahom. 1.K:c7? V:d4! 1.Vc6 hr. 2.Vc5 mat, 1...Vc3, V:b3, J:f5 2.J:c3, S:b3, Sf3 mat.

* Autor č. 397 (Jarolín) z 6. 6. 1974 opravuje svoju úlohu (podľa návrhu B. Moravčíka) pridaním bPd2 a premiestnením bSa7 na g1. Prosíme o preskúmanie korektnosti oboch úloh.


Vzad <<  >> Vpred