Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 3. 1975)


Problém č. 458

Gorazd Kollárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: bKg1 Dh1 Pg7 h6 (4), čKg8 Sb1 Sh8 Pf7 (4) – trojťažka. Riešenie dnešného originálneho príspevku s netypickým úvodníkom a asi zaujímavejším zvodníkom zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 450 (Kameneckij) z 9. 1. 1975. Na všetky ťahy čierneho pred úvodníkom sú pripravené modelové maty, t. j. "biely na ťahu": 1...c5 2.Ja5+ Kd5 3.Sc6 mat, 1...Kd5 2.Sb3+ Ke4 3.Jd6 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet. Preto po úvodníku 1.Sc2 tempo sa zamení modelový mat po 1...c5 2.Jd6+ Kd5 3.Se4 mat, no pribudnú aj ďalšie dva: 1...Kb5 2.Sd3+ Ka4 (b6) 3.Jc5 (Sa5) mat. Jedna z prvých prác na svete na zámenu modelových matov. Výborný úvodník stojí tiež za povšimnutie. Odmenu za správne riešenie dostane Igor Gábriš z Bratislavy.

Riešenie problému č. 451 (Grin) z 16. 1. 1975. Zdanlivá hra: 1...Vc1+ 2.D:c1+ Vb2 3.D:b2 mat. Po výbornom úvodníku 1.De5 hr. 2.Jb2+ K:b4 3.Vb2 mat sa modelový mat zo zdanlivej hry zamení: 1...Vc1+ 2.Jc3 Kb2+ 3.Va2 mat. Pravda, úloha má aj ďalšie varianty s modelovými matmi: 1...Ka2 2.Db2+ V1:b2 (V3:b2) 3.Jc3 (c5) mat, 1...V:b4 2.Jc5+ Va4 3.V:a4 mat. Brilantná práca jedného z najlepších sovietskych problémistov v štýle českej školy. Odmenu za správne riešenie dostane Ondrej Onderčanin z Bratislavy.

Riešenie problému č. 452 (Sivák) z 23. 1. 1975. Zvodník 1.Jc3? hr. 2.Je2 a 3.D:g1 mat, 2...S~ 3.Dh3 mat, 2...Sh2 3.Df3 mat, 1...Sf2 2.Dh3+ Kg1 3.Je2 mat, 1...Sh2 2.Df3+ Kg1 3.Je2 mat viazne na 1...e4! Rieši 1.Jd2 hr. 2.Df3+ a 3.Jf3 mat, 1...Sh2 2.Df3+ Kg1 3.Df1 mat, 1...e4 2.Jf1! S~ 3.Dh2 mat, 2...e3 3.Df3 mat. V tak jednoduchej pozícii vzhľadom k obom dvojníkom obsahuje úloha 8 modelových matov. Duály po niektorých iných ťahoch čSg1 nemožno vzhľadom k dvojitej hrozbe pokladať za škodlivé. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Lenert z Budmeríc.


Vzad <<  >> Vpred