Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 7. 1974)


Problém č. 407

Ján Golha a

prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


 

Problém č. 408

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+16=26)Kontrolná notácia: 407: bKb7 Vb6 Vg4 Sd1 Ja4 Pb3 d4 e5 f5 (9), čKd5 Vd3 Jh4 Pa6 c7 e3 (6) – mat 2. ťahom, 408: bKh7 De6 Va4 Ve2 Sc1 Sh3 Ja3 Je1 Pd2 d7 (10), čKd4 Dh2 Vb7 Vf4 Sa8 Sd6 Ja5 Jb4 Jd1 Pb3 c5 d3 e7 f2 f5 h6 (16) – mat 2. ťahom.

V č. 407 sa predstavuje po prvýkrát našim čitateľom 18–ročný študent gymnázia v Zlatých Moravciach – Ján Golha. V spolupráci so svojim profesorom sa im podarilo spracovať tému OM–23–33. Miroslav Svítek v č. 408 spracoval dokonca tému OM–24–44, no s použitím 3 čiernych jazdcov (jeden z nich vznikol premenou pešiaka). Riešenia oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každú úlohu jedného správneho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 392 (Mlynka) z 23. 5. 1974. Pozícia A: Zvodníky 1.Da3?, Dh2? viaznu na 1...d6! (A), d6! (B). Rieši 1.Dc2 hr. Dg6 mat, 1...Jf5 (A), Jf4 (B) 2.Vg6, g5 mat. Pozícia B: Zvodníky 1.Dc2?, Da3? viaznú na 1...Jf5! (A), Jf5! (B). Rieši 1.Dh2 hr. 2.De5 mat, 1...Jf4 (A), d6 (B) 2.g5, Vf7 mat. Pozícia C: Zvodníky 1.Dh2?, Dc2? viaznu na 1...Jf4! (A), Jf4! (B). Rieši 1.Da3 hr. 2.De7 mat, 1...d6 (A), Jf5 (B) 2.Vf7, Vg6 mat, kde A je obranný motív zaclonenia a B – napadnutie hrozbového poľa. OM–32–32 a cyklická zámena zvodníkov so zámenami účinných obrán a ich obranných motívov s prekrásnymi antiduálovými motívami. Výborná práca. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Fábry z Medzeva.

Poradie ďalších riešiteľov. 90b.: Fr. Vaško, 89b.: A. a Vl. Hagara, 88b.: Š. Blunár, L. Krump a J. Šebian, 87b.: J. Havala, 86b.: R. Hladík a J. Srňanský, 85b.: L. Salai, 84b.: M. Ješka, 83b.: B. Moravčík a K. Wagner, 82b.: J. Anft a M. Svítek, 81b.: V. Pócsik, 80b.: M. Méri, 79b.: J. Krošlák, 75b.: O. Reeh, 70b.: O. Onderčanin, 66b.: J. Sloboda, 63b.: R. Petr, 62b.: P. Lachata, 60b.: L. Papp, 58b.: J. Mišo a J. Tomanička, 56b.: J. Majerčák, 52b.: Dr. T. Mészáros, 51b.: J. Kandera, 37b.: E. Bazela, 33b.: J. Blaško, 32b.: K. Adamcsek a V. Ryba, 30b.: M. Botta, 26b.: E. Jánošík, 24b.: J. Golha, 22b.: P. Mojžíš, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE vypíšeme v budúcej šachovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred