Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 7. 1974)


Problém č. 409

Ladislav Kolárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)


Problém č. 410

Cyril Opalek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)Kontrolná notácia: 409: bKa7 Dd4 Vb6 Vh1 Sc2 Sf8 Pe5 h4 (8), čKf5 Sd3 Sh8 Je1 Pf3 (5) – mat 2. ťahom, 410: bKh8 De6 Vb5 Vd8 Sa5 Sg4 Ja1 Jd1 (8), čKd3 Dh5 Sa3 Sf3 Jf2 Jh1 Pa4 d4 f4 g5 g6 h7 (12) – mat 2. ťahom.

Riešenia oboch úloh, ktoré sú prvými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej nižšie, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma úlohami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej tentokrát bude konkurovať 40 šachových úloh, prevažne dvojťažiek. Pretože súťaž je o niečo dlhšia ako obvykle, pridávame aj ceny: I. cena: Album FIDE 1914–44/II + kniha A. P. Grina: Znamenityje kompozícii (Vynikajúce šachové úlohy), II. cena: Album FIDE 1914–44/II, III. cena: Album FIDE 1914–44/I, IV. cena: Album FIDE 1914–44/I, V. cena: Album FIDE 1945–55, VI. cena: Album FIDE 1962–64, VII.–VIII. cena: A. P. Grin: Znamenityje kompozícii. Ďalších 8 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou knihou.

Bodovanie riešení: O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme, 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľom 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznajú. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred