Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 8. 1974)


Problém č. 411

Ján Golha, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)


Problém č. 412

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 411: bKc7 Ve3 Sf2 Pb5 b7 (5), čKa7 Jc2 Jd7 Pc5 (4) – mat 2. ťahom, 412: bKe2 De7 Vd1 Vh8 Ja3 Ja4 Pb3 c4 f4 f6 (10), čKd4 Vb7 Sa8 Sb8 Jb4 Jd2 Pd6 e3 e4 f7 (10) – mat 2. ťahom.

Po č. 409 (Kolárik): bKa7 Dd4 Vb6 Vh1 Sc2 Sf8 Pe5 h4 (8), čKf5 Sd3 Sh8 Je1 Pf3 (5) – mat 2. ťahom a č. 410 (Opalek): bKh8 De6 Vb5 Vd8 Sa5 Sg4 Ja1 Jd1 (8), čKd3 Dh5 Sa3 Sf3 Jf2 Jh1 Pa4 d4 f4 g5 g6 h7 (12) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž ďalšími dvoma príspevkami. V č. 411 je to téma OM–22–22 a v č. 412 OM–23–23.

Riešenie všetkých štyroch súťažných problémov môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Súťaž je bohato dotovaná Albumami FIDE a inou hodnotnou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 393 (Blunár) z 23. 5. 1974. Zvodník 1.d:c7? hr. 2.Sd6 mat, 1...Vf4 (A), Jc4 (B), Jc6 (C) 2.J:e6, V:c4, V:c6 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.e5? hr. 2.Je4 mat, 1...Vf4 (B), Jc4 (C), Jc6 (A) 2.J:e6, V:c4, V:c6 mat, viazne na 1...c6! Preto 1.Se5 hr. 2.S:d4 mat, 1...Vf4 (C), Jc4 (A), Jc6 (B) 2.J:e6, V:c4, V:c6 mat, A je obranný motív zaclonenia, B – napadnutie hrozbového poľa a C – odclonenie. Téma OM–33–33. Škoda, že úloha nie je spracovaná trochu ekonomickejšie, inak veľmi dobrá práca mladého autora. Odmenu za správne riešenie dostane Jaroslav Anft z Mostu.

Riešenie problému č. 394 (Bušík) z 30. 5. 1974. Zvodník 1.Df8? hr. 2.D:c5 mat, viazne na 1...S:b6! Zvodník 1.Sc3? hr. 2.Sd2 mat, viazne na 1...Va2! Rieši 1.Sb2 hr. 2.Sc1 mat, 1...Sb4, Jf3 2.Sd4, D:f3 mat, s obrannými motívmi napadnutia hrozbového poľa alebo línie. Dnes už podpriemerná práca. Odmenu za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík zo Žarnovice.

* Ako nám napísal autor problému č. 366 (Jarolín), jeho oprava je predsa len korektná, nejde 1.c:b6?? a:b2!! Odmenu preto samozrejme Ing. L. Krumpovi z Levíc neudeľujeme.


Vzad <<  >> Vpred