Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 5. 1974)


Problém č. 392

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)

A. Diagram bez bVa7 (6+9=15)

B. Diagram bez bVg8 (6+9=15)

C. Diagram bez bPg4 (6+9=15)


Problém č. 393

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+12=26)

 

 

 Kontrolná notácia: 392: bKf8 Da2 Va7 Vg8 Jf3 Jh4 Pf4 (7), čKf6 Ve1 Sh8 Jg7 Jh3 Pd5 d7 e3 e6 (9) – mat 2. ťahom (rieši sa diagram bez bVa7, bVg8 resp. bPg4), 393: bKa4 Dh2 Va6 Vb4 Sb7 Sg3 Jc3 Jd8 Pa5 b5 d3 d6 d7 e4 (14), čKc5 Df8 Ve1 Vf6 Sh8 Je3 Je7 Pa3 c7 d4 e6 g6 (12) – mat 2. ťahom.

V č. 392 sa nerieši diagram (je to tzv. nulová pozícia), ale len pozície A, B, resp. C, ktoré vzniknú z nulovej pozície vynechaním buď bVa7, bVg8, resp. bPg4 (téma OM–32–32). V č. 393 spracoval náš tohtoročný najplodnejší prispievateľ tentokrát tému OM–33–33 (tematické obrany sú 1...Jc6, Jc4, Vf4).

Riešenia oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každú úlohu jedného správneho riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 379 (Jarolín) z 4. 4. 1974. Zvodník 1.Kb2? hr. 2.Jd2 mat, 1...Vf5 (A), e3 (B) 2.V:e4, e:d3 mat viazne na 1...Vg4! (A). Zvodník 1.Vd8? hr. 2.Dd4 mat, 1...e3 (A), c5 (B) 2.e:d3, Sb5 mat viazne na 1...Jf5! (B). Rieši 1.Vc8 hr. 2.Dd5 mat, 1...c5 (A), Vf5 (B) 2.Sb5, V:e4 mat, kde A je obranný motív odclonenia a B – napadnutia hrozbového poľa. Téma OM–32–32 obohatená tým, že vyvrátenia zvodníkov majú rovnaké obranné motívy. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 380 (Blunár) z 4. 4. 1974. Zvodník 1.Ve2? hr. 2.Ve4 mat, 1...f5 (A), f3 (B) 2.Da7, Se3 mat, viazne na 1...Vg2! Zvodník 1.Jg3? hr. 2.Je2 mat, 1...f3 (A), Vg5 (B) 2.Se3, V:f4 mat, viazne na 1...Vh4! (B). Rieši 1.Sc4 hr. 2.Vd5 mat, 1...Vg5 (A), f5 (B) 2.V:f4, Da7 mat. Ďalší príklad témy OM–32–32, no zdá sa mi že je spracovaný "vzdušnejšie" ako č. 379. Obranné motívy v č. 380 sú: A – napadnutie hrozbového poľa, B – odclonenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred