Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 10. 1974)


Problém č. 432

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+6=18)


Problém č. 433

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 432: bKb1 Vc2 Ve1 Sa1 Sf5 Jb8 Jd8 Pa7 Pb4 c5 d2 e5 (12), čKd5 Dg8 Sh1 Jb6 Pb5 d6 (6) – mat 2. ťahom, 433: bKe4 Dh7 Vb5 Vd1 Sd5 Jb1 Jf2 Pc5 f5 (9), čKc2 Da7 Va2 Vg6 Pa4 b2 b7 c7 f4 g5 (10) – mat 2. ťahom.

V oboch dnešných príspevkoch je spracovaná téma OM–23–33 vo forme zvodníka a riešenia, no v č. 433 je po prvýkrát v histórii slovenskej témy použitá rovnaká hrozba v oboch fázach!

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 421 (Salai sr.) z 5. 9. 1974. 1.Dd4 hr. 2.Dd7 mat a 2.Dg4 mat, 1...Jf4 2.D:f4 mat (AB), 1...Je3 2.J:e3 mat (BC), 1...Se4 2.D:e4 mat (CA), kde A je obranný motív prerušenia, B – napadnutie hrozbového poľa (línie) a C – odclonenie. Cyklické striedanie obranných motívov v jednej fáze pri združených obranných motívov proti dvom hrozbám. Nové oživenie témy, ktorú ako prvý v tohoročnom turnaji Hlasu ľudu spracoval Cyril Opalek v č. 386. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 422 (Jurčo) z 5. 9. 1974. Zvodník 1.S:e4? hr. 2.Jf3 mat, 1...S:d6 (A), D:c3 (B), D:c4+ (C), V:g5 (D) 2.Vf5, V:g5, J:c4, S:c3 mat. Po úvodníku 1.Kg6 hr. 2.Jdf7 mat, sa obranné motívy po týchto obranách a zamenia v poradí DABC, kde A je obranný motív uvoľnenia, B – napadnutie hrozbového poľa, C – šachovanie a D – branie hrozbového kameňa. Téma OM–22–44 – pekný úspech mladého a nádejného slovenského problémistu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 423 (Thorsson) z 12. 9. 1974. Zvodník 1.Kb7? hr. 2.Dc7 mat, 1...Db5+ (A), Dd5 (B) 2.D:b5, D:d5 mat, viazne na 1...Sf3! Rieši 1.Kd7 hr. 2.Dc7 mat, 1...Db5 (B), Dd5+ (A) 2.D:b5, D:d5 mat, kde A je obranný motív šachovania a B – priviazanie. Téma OM–22–22. Nejde 1.Sb3? Va1! Niektorí riešitelia stratili bod, keď uviedli, že po 1...De5? 2.Dc7 mat (čierna dáma je vo väzbe a preto pole c7 nedrží!) je úloha neriešiteľná. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred