Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 6. 1974)


Problém č. 401

Miklos Locker, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)


Problém č. 402

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 401: bKa2 Dg5 Sf7 Jh5 Jh8 (5), čKf8 Sa5 Jd8 Jg8 Pd7 (5) – mat 2. ťahom, 402: bKf6 Dh4 Vd8 Vh6 Sa2 Jc1 Jc6 Pf2 f5 f7 g4 (11), čKe4 Vf4 Sa5 Sb1 Jc2 Jg1 Pb2 b6 c3 e6 f3 (11) – dvojťažka.

V č. 401 sa nám svojou mereditkou predstavuje rozhodca nášho minuloročného turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. V č. 402 je zase spracovaná ťažká téma OM–33–33.

Riešenie oboch úloh zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 389 (Blunár) z 9. 5. 1974. Zvodník 1.Sg1? hr. 2.Vd4 mat, 1...f2 (A), Vf4 (B), Jc6 (C) 2.De2, J:f4, Sa6 mat, viazne na 1...Vf5! Rieši 1.e5 hr. 2.Se4 mat, 1...f2 (B), Vf4 (C), Jc6 (A) 2.De2, J:f4, Sa6 mat, kde A je obranný motív prerušenia, B – odclonenie a C – napadnutie hrozbového poľa. Vtipné spracovanie témy OM–23–33. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 390 (Opalek) z 16. 5. 1974. Zvodník 1.Je2? hr. 2.Jg3 mat, 1...V:c2 (A), J:d4 (A), Je5 (A) 2.S:c2, V:d4, Ve5 mat, viazne na 1...Jg5! Zvodník 1.K:c6? hr. 2.Sd5 mat, 1...V:c2+ (B), J:d4+ (B), Je5+ (B) 2.S:c2, V:d4, V:e5 mat, viazne na 1...e6! Rieši 1.Sa4 hr. 2.S:c6 mat, 1...V:c2 (C), J:d4 (C), Je5 (C) 2.S:c2, V:d4, V:e5 mat, kde A je obranný motív uvoľnenia matovej siete, B – šachovanie, C – napadnutie hrozbového poľa. Originálny nápad. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* L. Salai sr. opravuje č. 374 z 14. 3. 1974 premiestnením bJf7 na e8 a I. Jarolín č. 377 z 28. 3. 1974 pridaním čJb8. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti oboch úloh.

* Oprava úlohy č. 366 (Jarolín) z 2. 5. 1974 má vedľajšie riešenie 1.c:b6 Odmenu za objavenie nekorektnosti zašleme Ing. L. Krumpovi do Levíc. Odpoveď.

* Fr. Vaško (Senica nad Myjavou). Po preskúmaní vašich riešení problémov č. 369 a 375 vám za každý priznávame 4 body.


Vzad <<  >> Vpred