Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 3. 1974)


Problém č. 373

László Apró, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)

 


Problém č. 374

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)

3 riešeniaKontrolná notácia: 373: bKe8 Dh8 Va6 Vf8 Sd3 Jf3 Pf6 g5 (8), čKg6 Da1 Vb2 Vh1 Sa8 Sh2 Jd8 Jf5 Pc5 d7 e6 g7 (12) – mat 2. ťahom, 374: bKe6 Db1 Vc3 Vg3 Sc1 Sh1 Je1 Jf7 Pb2 c4 e2 e3 g4 (13), čKe4 Vc2 Vg2 Se7 Je5 Pb3 c6 h2 h3 (9) – mat 2. ťahom (3 riešenia).

V č. 373 je opäť využité spojenie témy Fleck s témou nášho tohoročného turnaja (po úvodníku budú hroziť až 4 maty). V č. 374 spracoval známy slovenský problémista dvakrát tému OM–32–23 vo forme 3 zvodníkov a 3 riešení (za každé možno získať po 2 body).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 359 (Mlynka) z 10. 1. 1974. Zvodník 1.Vb4? hr. 2.Vf4 mat, 1...d4 (A), g5 (B) 2.Se4, J:h6 mat viazne na 1...Vh4! Zvodník 1.Vb6? hr. 2.Vf6 mat, 1...g5 (C), d6 (A) 2.J:h6, Sc5 mat, viazne na 1...Va6! Rieši 1.Ve2 hr. 2.Ve5 mat, 1...d6 (B), d4 (C) 2.Sc8, Se4 mat, kde A – zaclonenie, B – napadnutie hrozbového poľa a C – odclonenie. Teda téma OM–32–33. Len málo je úloh, ktoré obsahujú tento cyklus. Priorita patrí autorovi tejto úlohy. Odmenu za správne riešenie dostane Jaroslav Anft z Mosta.

Riešenie problému č. 360 (Sivák) z 17. 1. 1974. Pozícia A: Zvodník 1.Sa2? hr. 2.S:c4 mat, 1...b5 (A), Jc2 (B) 2.Dc5, Dc6 mat, viazne na 1...S:f3! Zvodník 1.J:c4? hr. 2.J:e3 mat, 1...Jc2 (A), Je4 (B) 2.Dc6, S:e4 mat, viazne na 1...Jfd3! Rieši 1.Jb5 hr. 2.Dd6 mat, 1...Je4 (A), f5 (B) 2.S:e4, De5 mat. V pozícii B cyklus pokračuje: Zvodník 1.Sg2? hr. 2.S:e4 mat, 1...f5 (A), Je2 (B) 2.De5, De6 mat, viazne na 1...S:b3! Zvodník 1.J:e4? hr. 2.J:c3 mat, 1...Je2 (A), Jc4 (B) 2.De6, S:c4 mat, viazne na 1...Jbd3! Rieši 1.Jf5 hr. 2.Dd6 mat, 1...Jc4 (A), b5 (B) 2.S:c4, Dc5 mat. Originálne spracovanie témy OM–62–62. I keď sa dá úlohe všeličo vyčítať (niektoré maty vychádzajú aj po ľubovoľných obranách čiernych jazdcov, symetrická pozícia, atď.), rozhodne je úloha prínosom tohto turnaja. Odmenu za správne riešenie dostane Ladislav Salai z Martina.


Vzad <<  >> Vpred