Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 3. 1974)


Problém č. 375

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)

 


Problém č. 376

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)

3 riešeniaKontrolná notácia: 375: bKb2 De4 Vf4 Sb3 Sh2 Ja6 Je2 Pa7 c3 c6 f6 g4 (12), čKd6 Dh4 Va8 Je7 Jg8 Pf7 h5 (7) – mat 2. ťahom, 376: bKh4 Da1 Vg2 Vg4 Se1 Je3 (6), čKh1 Db1 Jb5 Pd3 g3 h7 (6) – mat 2. ťahom (3 riešenia).

O dnešných dvoch originálnych príspevkoch prezradíme len to, že č. 375 je téma OM–32–32 spracovaná vo forme dvoch zvodníkov a riešenia a č. 376 je téma OM–32–23 spracovaná vo forme troch riešení (za každé možno získať 2 body).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 361 (Havran) z 24. 1. 1974. Zvodník 1.b8J? hr. 2.Jc6 mat, 1...V:c3 (A), d5 (B), Jf4+ (C) 2.S:c3, D:d5, S:f4 mat, viazne na 1...Ve7! Po úvodníku 1.Kf3 hr. 2.Ve4 mat sa obranné motívy cyklicky zamenia: 1...V:c3+ (C), d5 (A), Jf4 (B) 2.S:c3, D:d5, S:f4 mat. OM–23–33 – chutný príspevok do nášho turnaja. Odmenu za správne riešenie dostane Václav Ryba zo Siladíc.

Riešenie problému č. 362 (Labai a Jarolín) z 31. 1. 1974. Zvodník 1.d4? hr. 2.d5 mat, 1...b5 (A), d5 (B), Jb4 (C), Jd4 (D) 2.Va6, Ve6, J:b4, J:d4 mat, viazne na 1...Jf4!, kde A je obranný motív prerušenia, B – znemožnenie hrozby blokovaním hrozbového poľa, C – napadnutie hrozbového poľa a D – branie hrozbového kameňa. Po úvodníku 1.b4 hr. 2.b5 mat, sa obranné motívy zamenia v poradí BADC: 1...b5 (B), d5 (A), Jb4 (D), Jd4 (C) 2.Va6, Ve6, J:b4, J:d4 mat. Dvojnásobná recipročná zámena obranných motívov spracovaná vo veľmi ekonomickej forme (maximálne bolo možné získať 2 body).

Odpovedáme čitateľom. Š. Pócsik, Nitrany. V riešiteľskej súťaži (č. 324–353) ste ďalšie 3 body stratil za č. 344, ktorého autorom ste vy bez ohľadu na to, že ste nekorektnosti uviedol. Autor–riešiteľ nemusí totiž riešenie vlastného problému zasielať, no nemôže ani získať body naviac za prípadné nekorektnosti.


Vzad <<  >> Vpred