Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 1. 1974)


Problém č. 361

Jozef Havran, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: bKe2 Dd8 Vb4 Sd2 Jb6 Pb7 c3 g4 g5 (9), čKe5 Va3 Ve6 Sh6 Sh7 Jf8 Jg6 Pa4 d6 h4 (10) – mat 2. ťahom.

V ďalšom originálnom príspevku spracoval Jozef Havran cyklickú zámenu 3 obranných motívov (OM) po zvodníku 1.b8J? hr. 2.Jc6 mat, ktorá podľa analogickej symboliky z dvojťažiek má označenie OM–23–33, čiže v 2 fázach s 3 variantami a pri 3 obranách je uskutočnená cyklická zámena 3 obranných motívov. Tematické varianty sú 1...V:c3 (A), d5 (B), Jf4+ (C), kde vo zvodníku A je napadnutie hrozbového poľa, B – odclonenie a C – šachovanie. Po úvodníku sa v týchto variantoch obranné motívy cyklicky zamenia (maty sú rovnaké!) v poradí CAB.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie problému č. 350 (Tolstoj) z 13. 12. 1973. 1.Jc1 tempo, 1...S~, Sf1!, Sf3!, Ke3, Ke1, Kf1, Kg1 2.De2, Dg3, Dg1, Df4, De2, Jd3, D:g3 mat. Skutočne nečakané rozriešenie s maximálnym počtom variantov (Z. Libiš, Lysice). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 351 (Ocampo) z 13. 12. 1973. Pokusy 1.Jg5?, Jd6?, Jc5?, Jc3? viaznu postupne na 1...Se4!, Sd7!, Vh5!, Ve4! Rieši 1.Jd2 hr. 2.Vf5 mat, 1...Ve4 (Sd7), Se4 (Vh5), f4 2.Jf3, Jdc4, Ve6 mat. Pekná a precízna práca na tému pokusov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 341 (Puškin) z 8. 11. 1973 opravuje svoju dvojťažku preložením bSf6 na a1 a na toto voľné pole pridáva bPf6 (6+4). Prosíme riešiteľov o láskavé preskúmanie korektnosti tejto opravy. V prípade objavenia nejakej závady jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

* V budúcej rubrike vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE.


Vzad <<  >> Vpred