Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 12. 1974)


Problém č. 444

Leonid Makaronec, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 445

Alois Szerencsics, Rakúsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 444: bKa5 Df8 Sa7 Sb7 Ja3 Jd2 Pb2 b6 e2 f2 (10), čKd4 Vd7 Vh4 Jc7 Je1 Pa4 b3 c5 e5 h3 (10) – mat 2. ťahom, 445: bKa1 Da2 Vd1 Vd8 Sa7 Jb8 Jh5 Pb3 b4 (9), čKd5 Dg7 Ve5 Vf3 Jd4 Jd6 Pb6 c3 c7 e4 e6 f5 (12) – mat 2. ťahom.

Riešenie dnešných dvoch príspevkov popredných zahraničných problémistov na tému OM–23–33 zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 435 (Blunár) z 31. 10. 1974. I. riešenie: 1.d:c6 hr. 2.Vd5 mat, 1...Dc3 (A), Db3 (B), Dg7 (C) 2.f4 mat. II. riešenie: 1.J:b4 hr. 2.J:c6 mat, 1...Dc3 (B), Db3 (C), Dg7 (A) 2.f4 mat, kde A je obranný motív odviazania, B – napadnutie hrozbového poľa a C – priviazanie. Pozoruhodná forma spracovania témy OM–23–33: všetky tematické obrany sú jedným kameňom s rovnakým matom! Aj napriek braniam v úvodníkoch vynikajúca práca (M. Svítek, Turá Lúka). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 436 (Petrusenko) z 31. 10. 1974. Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Dd4 mat, 1...Ve3 (A), Vd3 (B), Vf5 (C) 2.S:c4, J:b4, Je7 mat, viazne na 1...Sb2! Rieši 1.Dh7 hr. 2.De4 mat, 1...Ve3 (B), Vd3 (C), Vf5 (A) 2.S:c4, D:d3, Dd7 mat, kde A je obranný motív prerušenia, B – napadnutie hrozbového poľa a C – odviazanie. OM–23–33 so zámenou dvoch matov. Nie je otázkou vkusu, či zámena matov v Mlynkovej téme pôsobí "rušivo" alebo naopak je obohatením tejto témy? Viacerí riešitelia sa potkli na netematických zvodníkoch 1.De1? Vd3! a 1.Je3+? f:e3! 2.f4? D:h1! Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 412 (Svítek) z 1. 8. 1974 opravuje svoju úlohu pridaním čPa5 a čSa8 nahradzuje čDa8. Prosíme o preskúmanie korektnosti.

* Oprava úlohy č. 375 (Labai) z 14. 11. 1974 nie je korektná pre vedľajšie riešenie 1.Dc4 hr. 2.Dc5 mat a 2.Vd4 mat, ktoré nevyvracia obrana 1...g1D? pre 2.Vd4 mat. Knižnú odmenu dostane Miroslav Svítek z Turej Lúky.


Vzad <<  >> Vpred