Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 12. 1974)


Problém č. 446

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+15=26)


Problém č. 447

Miroslav Svítek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+13=25)Kontrolná notácia: 446: bKg7 Dc7 Vd4 Vf6 Sc4 Se3 Jb4 Jd2 Pd7 g3 g4 (11), čKe5 Db7 Va5 Vh5 Sh1 Je2 Jg5 Pb5 c3 c6 d6 e4 e7 g6 h6 (15) – mat 2. ťahom, 447: bKa2 Db4 Vg6 Sc2 Sh8 Jc7 Jh2 Pb5 c5 e3 e6 g5 (12), čKe5 Df2 Va6 Vg8 Sg7 Sh5 Jf3 Jg1 Pa4 b6 d4 e2 f7 (13) – mat 2. ťahom.

Labaiova práca č. 418 z 22. 8. 1974 na tému OM–25–55 inšpirovala dvoch našich najproduktívnejších prispievateľov tohoročného turnaja Hlasu ľudu, ktorí túto tému spracovali v rovnakej forme. Č. 446 vzniklo o niečo skôr, preto dostalo aj nižšie číslo. Ktorá zo spomínaných troch prác je podľa vás najlepšia?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 437 (Szwedowski) z 7. 11. 1974. Zvodník 1.Ve7? hr. 2.Dd5 mat, 1...Dg2, Df3, Se4 (trikrát prerušenie) 2.V:g2, V:f3, D:e4 mat, viazne na 1...c:b4!. Zvodník 1.d7? hr. 2.b8D(S) mat, 1...Dg2, Df3, Se4 (trikrát priviazanie) 2.V:g2, D:f3, D:e4 mat, viazne na 1...J:f7! Zvodník 1.Vc7? hr. 2.V:c5 mat, 1...Dg2, Df3, Se4 (trikrát napadnutie hrozbovej línie) 2.V:g2, V:f3, D:e4 mat, viazne na 1...Sd4! Rieši 1.b8J hr. 2.Jd7 mat, 1...Dg2+, Df3+, Se4+ (trikrát šachovanie) 2.V:g2, V:f3, D:e4 mat. Nejde 1.b8D? J:f7! I napriek hrubým vyvráteniam zvodníkov výborná práca. Maximálne bolo možné získať 2 body, no prekvapujúco veľa riešiteľov sa "potklo" na "zvodníkoch", keď ich považovali za vedľajšie riešenia.

Riešenie problému č. 438 (Mlynka) z 7. 11. 1974. Zvodník 1.Kb2? hr. 2.d3 mat, 1...J:b5 (A), S:d4+ (B), Sf5 (C), e:d2 (D) 2.D:b5, D:d4, Dd5, J:d2 mat, viazne na 1...Jc5! Rieši 1.Jf5 hr. 2.J:e3 mat, 1...J:b5+ (B), S:d4 (C), Sf5 (D), e:d2 (A) 2.D:b5, D:d4, Dd5, J:d2 mat, kde A je obranný motív uvoľnenia poľa, B – šachovanie, C – napadnutie hrozbového poľa, D – branie hrozbového kameňa. OM–24–44 v "ladnom prevedení". Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred