Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 9. 1974)


Problém č. 426

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 427

Leopold M. Szwedowski, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: 426: bKh8 Dd7 Vb5 Vc2 Sd1 Sg7 Jf1 Jg2 Pe7 (9), čKh5 Va6 Sc1 Sc8 Jg4 Jg5 Pa3 e6 f4 g6 (10) – mat 2. ťahom, 427: bKa8 Df2 Va4 Ve8 Sa7 Sd7 Jc7 Jh4 Pc2 g3 (10), čKe4 Db4 Vb1 Vb3 Sg5 Sh1 Jd2 Je5 Pc3 d5 f3 g6 (12) – mat 2. ťahom.

Dnešné dva príspevky majú spoločnú tému OM–32–23 spracovanú vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, no líšia sa v obranných motívoch: č. 426 obsahuje motívy odclonenia, zaclonenia a odviazania (tematické obrany sú 1...e5, f3) a č. 427 odviazanie, zaclonenie a napadnutie hrozbového poľa (tematické obrany sú 1...Se7, Jc4). Ktorá z úloh sa vám viac páčila?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 413 (Labai) z 8. 8. 1974. Zvodník 1.Sg3? hr. 2.D:d6 mat, 1...V:b5 (A), e3 (B), e5 (C), Je8 (D) 2.D:c6, Sg2, Ve5, D:e6 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Sf2 hr. 2.V:d4 mat, 1...V:b5 (B), e3 (C), e5 (D), Je8 (A) 2.D:c6, Sg2, V:e5, D:e6 mat, kde A je obranný motív odclonenia, B – odblokovanie, C – odclonenie a D – napadnutie hrozbového poľa. Vzorne čisto spracovaná téma Z–24–44. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 414 (Svítek) z 8. 8. 1974. 1. riešenie: 1.Vd8 hr. 2.S:d5 mat, 1...Jc4 (A), Je6 (B) 2.e:f3, e:d3 mat. 2. riešenie: 1.Jh3 hr. 2.Jg5 mat, 1...Jc4 (B), Je6 (C) 2.e:f3, e:d3 mat. 3. riešenie: 1.Vc8 hr. 2.Ve:e5 mat, 1...Jc4 (C), Je6 (A) 2.e:f3, e:d3 mat, kde A je obranný motív zaclonenia, B – odclonenie a C – napadnutie hrozbového poľa. Téma Z–32–23 spracovaná vo forme 3 riešení. Škoda, že v druhom riešení je obranou aj ľubovoľný ťah čJd2. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad <<  >> Vpred