Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.1.1979)


Problém č. 1049 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Df8 Vb4 Vg3 Sf7 Jb3 Pb2 d2 d6 e2 e3 g5 (12 kameňov), čierny Ke4 Db1 Va5 Vc2 Sb5 Sf4 Jd4 Pa2 a4 d7 e5 e7 f5 g4 (14 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Do tematického obsahu patrí aj zvodnosť 1.D:e7?. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1038 (Valuška) z 24. novembra: Zdanlivé hry 1...K:e5, f:e5, Kg5 2.f4, Je2, Jg2 mat, riešenie 1.Dh2 tempo a po rovnakých obranách maty v cyklicky zamenenom poradí 2.Je2, Jg2, f4 (doplnok 1...K:e3 2.Dd2 mat).

Riešenie problému č. 1039 (Schneider) z 24. novembra: 1.V:f3 hrozí 2.Dg4+ K:d5 3.Dd4 mat, 1...Vh4 2.Sf7 hr. 3.Df5 mat, 2...Vf4 3.V:e3 mat, 1...V:d2 2.f:e3 hr. 3.Jd6 mat, 2...V:d5 3.Df5 mat, 1...Sb2 2.Vgf7 hr. 3.V:e3 mat, 2...Sd4 3.Jd6 mat. Téma H-33-33 v trojťažke a už r. 1952! Skladba, ktorá predbehla dobu. Duál.

Knižné ceny za riešenie problémov č. 1038 a 1039 vyhrávajú Jozef Janigloš, Štúrova 1737, 058 01 Poprad, Tomáš Murajda, 082 04 Drienov a Ladislav Wittner, Šrobárova, 040 00 Košice.


Definitívny výsledok turnaja

K výsledku nášho turnaja štúdií (C 9.1.1978), Ktorý sme uverejnili 4. augusta 1978, došli námietky proti obom čestným uznaniam. Kým problém č. 1012 treba zo súťaže vylúčiť, č. 1011 sa pri podrobnejšej analýze ukázal ako korektný a vo výsledku ostáva. Definitívny výsledok je teda tento: I.-III. cena Bohuslav Sivák, IV. cena Ladislav Polaček, 1. čestné uznanie Oto Mihalčo. Víťazní autori obdržia ceny v najbližšom čase.

* Upozorňujeme autorov nekorektných skladieb z nášho turnaja 1977-1978, že lehota na opravy je do konca januára t. r. (na adresu redakcie).

* Prvé tohoročné stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 11. januára o 18. hod. v Klube Planéta pri ulici Planét (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred