Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 3. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Chorvátsky medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Hrvoje Bartolović (15. 6. 1932), žijúci v hlavnom meste Záhreb spracoval v č. 93 klasickú Nowotného tému (súčasné prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych kameňov rôzneho chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník) s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.Skladba č. 93

Hrvoje Bartolović, Chorvátsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: biely Kg6 Dg8 Va7 Sa4 Sf8 Jb6 Jf7 Pf6 (8), čierny Ke6 Vd3 Sa3 Jb5 Jb7 Pg4 (6) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 85 (Jurenka) z 23. januára 1992. Zvodnosť 1.Ve3? hrozí 2.Jb6 mat, 1...Dd4, V:b7, Sc4, S:e3 2.V:d4, D:b7, D:c4, J:e3 mat, viazne na 1...Vc7! Rieši 1.Vc3 hrozí 2.Jf6 mat, 1...Sd4, V:e6, S:g4, Dc3 2.V:d4, Dc6, Dc4, J:c3 mat. Prvky z témy pokusov i pokus o zámenu hier i funkcií. Autorovi chýba skúsenosť, nie však talent (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Roman Branický, Odborárska 12, 917 01 Trnava.

* Sekcia kompozičného šachu SŠZ vypisuje jubilejnú skladateľskú súťaž "Labai – 50" v skladaní trojťažiek na ľubovoľnú tému na počesť 50. narodenín popredného slovenského šachového skladateľa – Zoltána Labaia z Milanoviec. Zasielacou lehotou je deň narodenín jubilanta – 1. 10. 1992. Adresa usporiadateľa je: Ing. Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava. Rozhodcom súťaže je sám jubilant. (ij)


Vzad <<  >> Vpred