Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 3. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


Podobne ako v č. 91 (Bannyj) z minulej rubriky, aj v č. 92 od nemeckého autora Rainera Paslacka nájdete spracovanú Dombrovskisovu tému (hrozba dvoch tematických zvodností sa objaví v riešení ako mat po obranách, ktoré tieto zvodnosti vyvracali) spojenú s tzv. Holzhausenovou témou (vzájomné prerušovanie pohyblivosti dvoch čiernych figúr rovnakého chodu na jednom poli).Skladba č. 92

Rainer Paslack, Nemecko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: biely Kd2 Df1 Vh5 Sg5 Sg8 Jc4 Jc6 Pa4 b5 (9), čierny Kc5 Vd4 Vd6 Pc7 d3 (5) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 84 (Pankratiev) z 9. januára 1992. Zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Vf5 mat, 1...D:e6 2.Jc4 mat, viazne na 1...Vg5! Zvodnosť 1.Jf:d4? hr. 2.Vf5 mat, 1...D:e6 2.Jc6 mat, viazne na 1...Jh4! Zvodnosť 1.Jf:d6? hr. 2.Vf5 mat, 1...D:e6 2.Jc4 mat, viazne na 1...Vf8! Rieši 1.Je7 hr. 2.Vf5 mat, 1...D:e6, Vg5, Jh4, Vf8 2.Jc6, D:f4, D:d4, S:d6 mat. Komplex zámen matov i obrán s paradoxnosťou faktu, že vzťah riešenia ku každej zo zvodnosti je polovičatý vzhľadom na zámeny. Zvodnosti ho medzi sebou majú komplexnejší (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Dr. Jozef Belaj, Martinčekova 12, 821 09 Bratislava.

* Šachové medzinárodné skladateľské súťaže – Martin 1992–93. Súťaže sa zúčastnia všetky pôvodné šachové skladby uverejnené v období 1992–1993 v kompozičnom bulletine MAT–PAT, v Slovenskom šachu, v Živote Turca a v Turčianskom strojári. Súťaží sa v kategóriách: Dvojťažky (rozhodca Brabec), trojťažky (Labai), mnohoťažky, štúdie, samomaty (rozhodcovia budú oznámení dodatočne), pomocné maty (Salai) a ostatné skladby (exoproblémy – rozhodca Formánek). Skladby treba zasielať v 2 exemplároch postupne, najneskôr do 15. 12. 1993 na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. (ij)


Vzad <<  >> Vpred