Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 3. 1992)


Ak si všimnete hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach, ktoré sa v riešení objavia ako maty práve po obranách, ktoré tieto zvodnosti vyvracali, objavíte tzv. Dombrovskisovu tému. To však nie je všetko, pretože dnešná skladba č. 91 od významného moskovského autora obsahuje aj zámenu obrán a leGrandovu tému.Skladba č. 91

Dmitrij Bannyj, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (14+8)Kontrolná notácia: biely Kb6 Da2 Vd5 Ve8 Sb3 Sh2 Je3 Jf5 Pc3 e5 e6 g2 h3 h4 (14), čierny Ke4 Dh5 Vd1 Sa8 Jg6 Pc4 d3 f4 (8) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 83 (Szwedowski) z 2. januára 1992. Zvodnosť 1.Vf5? (A) hr. 2.Vd5 mat, viazne na 1...Je5! (B). Zvodnosť 1.Ve5? (B) hr. 2.Vd5 mat, viazne na 1...Sf6+! (C). Zvodnosť 1.Vf6? (C) hr. 2.Vd6 mat, viazne na 1...Vc6! (D). Zvodnosť 1.Sc6? (D) hr. 2.Ve4 mat, viazne na 1...f5 (A). Rieši 1.Sf5 hr. 2.Ve4 mat, 1...D:d3, Jc3, Je5, Jf6+ 2.D:d3, D:c3, S:e3, Sf6 mat. Cyklické striedanie polí typu AB–BC–CD–DA, ktoré je realizované v štyroch zvodnostiach na poliach f5-e5: e5-f6: f6-c6: c6-f5.

Odmenu za správne riešenie dostane Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Pred 82 rokmi zohral Richard Réti vo Viedni tzv. voľnú partiu so svetoznámym Savielly Tartakowerom (22.2.1887 – 5.2.1956). Partia obletela svet a dostala sa do väčšiny šachových učebníc: Réti – Tartakower (Caro-Kannova obrana): 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jf6 5.Dd3 e5? (lepšie bolo 5...J:e4 6.D:e4 Jd7 s ďalším Jf6) 6.d:e5 Da5+ 7.Sd2 D:e5 8.0-0-0! J:e4?? (po 8...D:e4? by po 9.Ve1 biely získal dámu – čierny mal hrať 8...Se7) 9.Dd8+! K:d8 10.Sg5+ Kc7 11.Sd8 mat (alebo 10...Ke8 11.Vd8 mat). (ij)


Vzad <<  >> Vpred