Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(30. 4. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


V reprodukovanej trojťažke č. 99 iste zaujme zvodnosť 1.Vc5? c2! 2.Vc:c2? b:a6! (už nejde 3.Vgb2? mat). Ako si biely poradí už prenecháme na našich riešiteľov. Tešíme sa aj na vaše postrehy, z ktorých najvýstižnejšie už ako obvykle uverejníme.Skladba č. 99

Hans Pacejka, Rakúsko

Arbeiter Zeitung 1958

Mat 3. ťahom (6+3)Kontrolná notácia: biely Ka2 Vg2 Vg5 Sh1 Ja6 Jc8 (6), čierny Ka8 Pb7 c3 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Správne riešenie hodnotíme troma bodmi a za neuvedenie jednej tematickej obrany strhávame za trest jeden bod. Veľmi nám pomôžete, ak stručne (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník) zopakujete aj riešenie predchádzajúcej skladby.

Riešenie skladby č. 91 (Bannyj) z 4. marca 1992. Zvodnosť 1.Da5? hrozí 2.Vd4 (A) mat, 1...f:e3 (c), S:d5 (a) 2.Jd6 (B), D:d5 mat, viazne na 1...D:f5! (b). Zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.Jd6 (B) mat, 1...f:e3 (c), D:f5 (b) 2.Vd4 (A), Df3 mat, viazne na 1...S:d5! (a). Rieši 1.J:c4 hrozí 2.Jcd6 mat, 1...S:d5 (a), D:f5 (b) 2.Jfd6 (B), Vd4 (A) mat (1...K:d5, K:f5 2.D:a8, Jd6 mat). Magická kompozícia (V. Trangoš, Banská Bystrica). Plejáda zámien, hier i funkcií s pravým vyvrcholením hry v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi obsažná skladba (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Výborný obsah aj úvodník – dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia (R. Meliš, Žilina). Veľmi pekná skladba, skladateľsky náročná a obsahujúca moderné témy, ktoré uzatvára veľmi pekný úvodník (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred