Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 6. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


Klasická dvojťažka č. 107 sa dostala aj do výberu súťažných úloh na VIII. majstrovstvách ČSFR v riešení šachových skladieb, ktoré sa konalo v Brne v dňoch 13. – 14. júna 1992. Možno v nej objaviť tri obrany s využitím škodlivého motívu blokovania poľa a tri obrany s využitím škodlivého motívu prerušenia.Skladba č. 107

Vladimir Alexandrov, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: biely Ka7 Dh6 Vb6 Vd8 Sb1 Se7 Jf2 Jf5 Pc3 e4 (10), čierny Ke5 Vc4 Vg1 Sg8 Sh8 Jc5 Jh5 Pa4 g4 g6 h7 (11) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 99 (Hans Pacejka, Rakúsko, Arbeiter–Zeitung 1958) z 30. apríla 1992. Tematický pokus 1.Vc5? c2 2.Vc:c2 b:a6? a už nejde 3.Vgb2? mat, lebo v ceste je bVc2. Preto 1.Vd5!! c2 2.V:c2 b:a6 3.Vb5 mat (1...b:a6 2.Vb2 c:b2 a 3.Vb5 mat). Duály po 1...b5 2.Vg8 (c5, d6, d8, g6) a 1...b5 2.Vg8 (c5, d6, d8, g6) nepovažujeme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Že nie sú pekné, o tom svedčia aj nasledujúce postrehy našich riešiteľov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Dvojaká paradoxnosť, jednak samotný fakt prerušenia línie h1–a8 s cieľom zabrániť patu po obrane 1...c2 a po druhé duálové pokračovania v tempovke vôbec nie sú na škodu, pretože obrany 1...b6(b5) sú netematické. K. Henc, Brno: Priveľa duálov – únavná skladba. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Pomohla druhá veža zacloniť strelca. R. Meliš, Žilina: Menej príťažlivá skladba. M. Svrček ml., Martin: Biely akoby sa chcel úvodníkom poškodiť a zároveň narušiť sľubne vyzerajúcu batériu veže a strelca. A. Szakáll, Nitra: Doposiaľ najkrajšia skladba. (ij)


Vzad <<  >> Vpred