Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 6. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


V pôvodnom príspevku č. 106 od známeho gréckeho šachového skladateľa žijúceho v Aténach si všimnite niekoľko pokusov a nedajte sa hlavne prekvapiť nenápadným úvodníkom.Skladba č. 106

Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (14+7)Kontrolná notácia: biely Kg1 Dd4 Ve1 Sh1 Sh8 Jd5 Jf3 Pc6 d2 d3 g5 g6 h2 h4 (14), čierny Ke6 Vb7 Jc1 Pb3 d6 e2 f5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Veľmi nám pomôžete, ak stručne zopakujete (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník) riešenie predchádzajúcej skladby.

Riešenie skladby č. 98 (Kosowski) z 23. apríla 1992. Zdanlivé hry 1...V:c6+ 2.J:c6 mat a 1...V:d5+ 2.K:d5 mat. Po správnom úvodníku 1.Df1 hr. 2.Db1 mat sa maty zo zdanlivých hier zamenia: 1...V:c6+ 2.J:c5 mat a 1...V:d5+ 2.J:d5 mat. Silný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Pekná jednoduchá zámena dvoch matov (MUDr. A. Brídzik, Humenné). To je dosť jednoduché (Ing. J. Karel, Praha). Tematické biele ťahy sú čiernym vynútené, obranný motív šachu pri použití v zámenách hier je oveľa ťažší na spracovanie, ako na riešenie – hra zákonite musí byť forsírovaná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pred tromi dňami by sa bol dožil 80 rokov Dr. Jindřich Fritz (15. 6. 1912 – 9. 11. 1984) – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu a skladateľ štúdií svetovej úrovne. V Albumoch FIDE získal 91,66 boda.

* 15. 6. 1992 oslávil 60. výročie narodenia chorvátsky medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Hrvoje Bartolović – autor vyše 1000 skladieb, hlavne dvojťažiek novostrategickej školy. V Albumoch FIDE získal 79,5 boda. V Slovenskom denníku uverejnil skladbu č. 93 z 19. marca 1992. (ij)


Vzad <<  >> Vpred