Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 4. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


V dnešnej skladbe od neznámeho poľského autora si všimnite, aké maty sú pripravené na šachy bielemu kráľovi po 1...V:c6+ a 1...V:d5+ a hlavne ako sa zamenia po správnom úvodníku.Skladba č. 98

Kazimierz Kosowski, Poľsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kd6 Df8 Va1 Ja7 Je3 Pc2 c6 d5 (8), čierny Kb4 Vc5 Vg4 Pa6 c3 g3 g5 (7) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 90 (Groeneveld a Gool) z 27. februára 1992. Zvodnosť 1.Vb4? hrozí 2.Je4 mat, viazne na 1...Ve5! (2.J:e5?). Zvodnosť 1.Db4? hrozí 2.Je5 mat, viazne na 1...Se3! (2.J:e3?). Zvodnosť 1.Ve3? hrozí 2.Vd4(e4) mat, viazne na 1...Jf2! (2.Je3?). Zvodnosť 1.De5? hrozí 2.De4 mat, viazne na 1...c5! (2.Je5?). Zvodnosť 1.Se4? hrozí 2.Sf3 mat, viazne na 1...Sd4+! (2.V:d4?). Rieši 1.h:g5 hrozí 2.Df4 mat, 1...Ve5, Se3, Sd4+, V:f5+, J:g3 2.J:e5, J:e3, V:d4, S:f5, D:g3 mat. Hanneliusova téma s dvojitou hrozbou, pričom zvodníky sú na jednom poli (M. Bednár, Kurima). Pekná skladba s priamym batériovým matom vo zvodnosti 1.Db4? (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Nenápadný úvodník a bohatý moderný obsah (R. Meliš, Žilina). Hanneliusova téma s využitím variability spôsobom krytia poľa g3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dokonalý Hannelius. Z estetického hľadiska trochu vadí neekonomická bVd1 a bSb1, ktoré slúžia "iba" na matovanie po šachoch bielemu kráľovi už pred úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude zajtra (24. apríla) od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred