Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(27. 2. 1992)


Všetky súťaže tejto rebríky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


V č. 90 od známej dvojice holandských autorov si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach (tzv. Hanneliusova téma).Skladba č. 90

Cornelis Groeneveld a

Johan C. van Gool, Holandsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: biely Kf6 Db8 Vb3 Vd1 Sb1 Jc4 Jg7 Pe2 f5 g3 h4 (11), čierny Kg4 Va5 Sa8 Sg1 Jh1 Pc6 g5 h2 h3 (9) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 82 (Vokál) z 19. decembra 1991. Rieši 1.Vd7 hr. 2.Jb5+ Ke4 3.Jc3 mat, 1...V:f4 2.Je8+ Ke4 3.Jf6 mat, 1...S:f4 2.Jf7+ Ke4 3.Jg5 mat, 1...J:f4 2.J:c4+ Ke4 3.d3 mat, 1...D:f4 2.Jf5+ Ke4 3.J:g3 mat (malý duál po 2...Dd6 3.Je7 mat a 3.V:d6 mat nepovažujeme za škodlivý). Štyri tematické obrany na poli f4 a päť matov s využitím batérie Vd7–Je6. Bohatá úloha na tematické varianty (Ing. J. Karel, Praha).

Odmenu za správne riešenie dostane Katarína Sabová, Gaštanová č. 19/33, 010 01 Žilina.

* Zaujímavú miniatúrku zohrali v roku 1920 na turnaji v Amsterdame z ČSR Richard Réti (28. 5. 1889 – 6. 6. 1929) – rodák z Pezinku a budúci majster sveta (1935–37), vtedy 19–ročný Holanďan Max Euwe (20. 5. 1901 – 26. 11. 1981). Partia mala nasledujúci priebeh: Réti – Euwe (holandská hra): 1.d4 f5 2.e4 f:e4 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 g6 (lepšie je 4...c6 alebo 4...Jc6) 5.f3! e:f3 6.J:f3 Sg7 7.Sd3 c5 8.d5 Db6 9.Dd2!! D:b2? (chyba, ktorá sa stane Euwemu osudnou) 10.Vb1 J:d5 (Euwe počítal s 11.V:b2? S:c3!, Réti však videl oveľa dopredu) 11.J:d5!! D:b1+ 12.Kf2 D:h1 13.S:e7 d6 14.S:d6 Jc6 15.Sb5 Sd7 16.S:c6 b:c6 17.De2+ a čierny sa vzdal, lebo po 17...Kd8 príde 18.Sc7+ a 19.Da6 mat, alebo 17...Kf7 18.Jg5+ Kg8 19.Je7+ Kf8 20.J:g6++. Celkové poradie: 1. Réti 4,5, 2.–3. Maróczy a Tartakower 4, 4. Euwe 3,5, 5. Marchand 2,5, 6. Weennink 2, 7. Schelfhout 0,5. (ij)


Vzad <<  >> Vpred